Hvordan unngår jeg å gjøre Den Hellige Ånd sorg?

Hvordan unngår jeg å gjøre Den Hellige Ånd sorg?

Når jeg innser at jeg ikke kan leve et liv i seier over synden uten hjelp fra Den Hellige Ånd, blir det veldig viktig for meg hvordan jeg svarer når Den Hellige Ånd taler til meg.

4 min. ·

Når jeg innser at jeg ikke kan leve et liv i seier over synden uten hjelp fra Den Hellige Ånd, blir det veldig viktig for meg hvordan jeg svarer når Den Hellige Ånd taler til meg. Først og fremst må jeg lytte til hans stemme!

Vi lever i et travelt samfunn, og de aller fleste av oss lever et travelt liv, med korte reiseveier, rask kommunikasjon, rask tilgang til mengder av informasjon, osv. Hvis jeg ikke er bevisst, midt i alt dette, har mine tanker i det som har med Ånden å gjøre, vil jeg ikke kunne høre hans stemme når han taler i hjertets indre. Jeg gjør Den Hellige Ånd sorg når jeg ikke lytter – Ånden blir skuffet, fordi han har så mye å fortelle meg som vil gi meg glede og lykke, og som vil lede meg til et liv i frihet fra synden og frihet fra meg selv.

Ulydighet gjør Den Hellige Ånd sorg

Jesus kalte Den Hellige Ånd for «Hjelperen,» og sa også: «Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Johannes 16,13. Alle kristne er kalt til å følge i Jesu fotspor, han som ikke gjorde synd. Men jeg må ledes steg for steg, for jeg kan ikke finne veien alene. Ånden vil ikke tvinge meg – men ønsker å lede meg til et liv i seier, det lykkeligste livet et mennekse kan leve. Den Hellige Ånd vil lede meg inn på ydmykhetens vei fordi det er den eneste veien til et seirende liv. Når jeg ikke vil la meg selv bli ledet, men heller velger min egen vei, skuffer jeg Den Hellige Ånd.

Gud sender Den Hellige Ånd til de som adlyder han. Bibelen er veldig klar på at Den Hellige Ånd og kjødet, vår menneskelige natur – er totale motsetninger. Jeg kan ikke leve etter mine naturlige tendenser og samtidig adlyde Ånden. Derfor leser vi i Efeserne 4,30-31, «Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg… La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt fra dere, likesom all slags ondskap.» Jeg gjør Den Hellige Ånd sorg når jeg ikke adlyder.

Overvinn synden ved Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er også den som gir meg kraft til å adlyde og kraft til å overvinne alle disse tendensene i min menneskenatur. Når Gud ser at jeg oppriktig ønsker å adlyde ham, vil han sende sin Hellige Ånd for å hjelpe meg. Jesus fortalte disiplene at de ville bli fylt av kraft når Den Hellige Ånd kom over dem. Lik en tørstende mann i ørkenen som drikker rikelig fra en kilde med rent vann, må jeg drikke rikelig av Guds Hellige Ånd og fylle meg med den, hvis jeg vil leve et rikt kristenliv.

Guds Ånd er i hans oJrd. Når jeg drikker rikelig fra denne kilden og fra troens ånd som er i Ordet, vil jeg ha kraft når jeg fristes til å overvinne synden, og gjøre Guds vilje i stedet for min egen. Jeg gjør Den Hellige Ånd sorg ved å vandre rundt i den ørkenen som er mine egne tanker og veier, for opptatt eller for lat til å drikke av troen og kraften som ligger i Guds Ord.

Men vi trenger ikke gjøre Den Hellige Ånd sorg! Han vet at vi er svake, og at vi ikke engang vet å be på den rette måten. Men han er der for å hjelpe oss i vår nød, og be for oss slik at vi kan se Guds vilje og gjøre den. (Romerne 8,26-27) Da vil vi få oppleve og erfare trøsten av Den Hellige Ånd, så vel som hans kraft.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.