Hvordan være en vellykket kristen

Hvordan være en vellykket kristen

Hvor er fokuset i livet ditt?

4 min. ·

Er jeg vellykket nok? Vi lever i en tid hvor folk aktivt oppmuntres til å tenke slik. Hvordan kan jeg være smartere, rikere, mer attraktiv? Hvordan kan jeg få en bedre jobb, tjene mer penger og ha råd til en mer luksuriøs livsstil?

Men som kristne bør vi spørre oss selv: Har alt dette i det hele tatt noe å gjøre med suksess?

Å jage etter det timelige

Bibelen har verken oppmuntret eller forbydd oss til å være rik, smart eller attraktiv. Jesus har innbudt både rike og fattige til å være hans disipler, men han understreker at det som ofte regnes som «suksess» i denne verden er helt irrelevant når det gjelder vårt himmelske kall.

Jesus sier: «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være.» Matteus 6,19-21.

Mange mennesker er i dag fokusert på å oppnå jordiske skatter, ære eller en viss livsstil. Vi påvirkes av samfunnet til å få disse tingene, og å oppnå dem er hva folk flest anser som «suksess». Men Guds ord sier klart at disse tingene skal forgå; de har faktisk ingen verdi i evigheten.

Hvem tjener du?

Dette betyr ikke at vi skal forsømme våre studier, karriere eller forretninger. Tvert imot blir vi oppfordret til å bruke våre talenter og gaver til det gode, innenfor vårt mål av tro. I Kolosserne 3,23 formaner Paulus oss også til å gjøre alt av hjertet, som for Herren. Dette betyr at vi bør være oppriktige og flittige mennesker som er engasjert i oppgavene som ligger oss for hånden. Gud kan bruke personer med en slik tenkemåte, som har handlekraft og er nidkjære til gode gjerninger. (Titus 2,14)

Men problemet oppstår når vi søker å tjene oss selv i stedet for den levende Gud i våre liv, når vi blir opptatt av å opphøye oss selv og bli noe stort i denne verden, i stedet for å gjøre alt helhjertet for ham. I Matteus 6,24 sier Jesus, «Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Vi kan med andre ord ikke tjene Gud og samtidig være opptatt med å prøve å være noe stort i denne verden.

Fokus på det som har verdi

I stedet for å være opptatt av timelige ting, og la seg drive av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, kan vi ha fokus på det som har verdi! Vi kan søke det som tilhører himmelen og som virkelig har verdi i evigheten. Tenk hvor stor forskjell det er mellom å søke Guds ære i stedet for den æren som kommer fra mennesker, å jage etter «rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte», istedenfor etter jordisk rikdom! (2. Timoteus 2,22) Disse tingene har evig verdi; de verken forderves eller forgår. Og de som jager etter slike mål i livet blir aldri bekymret eller skuffet.

Ekte suksess er å få Kristi dyder i våre liv, å komme til guddommelig natur. Det er ikke noe mer verdifullt enn dette! Og Gud lover at det vil lykkes for oss hvis vi adlyder hans ord i våre liv, med et oppriktig hjerte. (Josva 1,8) Må vi strebe etter å være vellykkede kristne, som ikke søker å oppnå det som er stort i denne verden, men som jager etter gudsfrykt i sitt liv.

«Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten, så legg nettopp derfor all vinn på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.» 2. Peter 1,3-7.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.