Hvordan vi kan få det vi ber om

Hvordan vi kan få det vi ber om

Har du opplevd at du ikke alltid blir bønnhørt slik som du tenkte?

4 min. ·

Vi kan ligge på kne, og be til Gud: Å, gi meg mer kjærlighet, mer av din godhet, hjelp meg å bli tålmodig osv. For en kjenner en mangler disse dyder. Hvordan forventer vi å få det vi ber om av Gud? En pen «pakke godhet» senket rett inn i hjertet, så vi kan føle oss gode? Eller en “fylde av tålmodighet”, så vi kan føle oss snille og tålmodige mot våre barn og medmennesker?

Nei, i sin godhet og visdom sender han oss situasjoner og forhold, hvor vi møter vanskelige folk, sure og vrange barn, nattevåk, dårlig økonomi, og sorger, hvor vi kraftig får kjenne vår elendighet og fattigdom. Man føler seg slett ikke god, tålmodig eller kjærlig! Fiender kommer mot en fra alle hold.

Men her er det nettopp Gud vil gi oss det vi har bedt ham om – Kristi dyder – ved at vi holder fast på hans ord der i trengselen, og i disse ord ligger spiren til det nye liv.

Det er Guds sak å la det spire fram, vi må bare av hele hjertet søke lydighet mot ordet, og hate det onde vi ser i oss selv.

La oss ikke miste motet om vi ustanselig får kjenne på vår fattigdom og elendighet. Vi kan derimot fryde oss i troen på at Gud vil gi oss det han har lovet. Når vi for eksempel bare føler irritasjon eller frustrasjon i situasjonene der vi vil være tålmodige og langmodige. Vi forstår at Gud ikke bare gir oss dyder uten at vi trenger å kjempe for dem! Vi må kjempe mot irritasjonen og frustrasjonen som kommer fra kjødet vårt, og ved å overvinne dem ved hans nåde og kraft i lydighet til Ordet. Da vokser Åndens frukt – den guddommelige natur som vi er lovet – i oss.

Det er bare ved å seire over vår menneskelige natur at vi mottar dydene som vår nye, forvandlede natur. Kjærlighet vokser når jeg overvinner ondskap, harme, bitterhet osv. Barmhjertighet vokser når jeg overvinner krav, dømmende, kritiske tanker, mistenksomhet osv. Tilfredshet vokser når jeg overvinner misunnelse og avind og misnøye. Slik får vi det vi ber om!

Dette blir et virkelig nytt liv, ikke så vi kan «føle» at vi har blitt så gode og kjærlige osv., men Kristi liv vil vokse fram, i et svært skrøpelig kar.

«Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser.» 1. Peter 1,6. Slik skal det være; det er etter Guds bestemmelse! Vi må gå gjennom kamper (prøvelser) slik at vi kan få tak i det vi har bedt om. Gud lar oss komme i situasjoner og omstendigheter som vekker lystene i kjødet vårt. Lyster som egoisme, hovmod, ondskap, irritasjon osv. Men hvis vi, som vi leser i 1. Peter 4,1, lider i kjødet og seirer over synden vi finner der, er vi ferdige med den. Det medfører helt klart lidelse for kjødet når vi skal gi opp de tingene som er så godt festet der, men det er denne lidelsen som fører til at våre bønner om godhet blir bønnhørt.

«Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode.» 1. Peter 4,19.

Det er etter Guds vilje vi kommer i alle slags lidelser, og er vi trofaste får vi nettopp der alt det vi har bedt ham om.

Så la oss ikke miste motet, men elske Guds vilje, så får vi det slik som det står; «Som sørgende, men alltid glade» (2. Korinter 6,10), fordi vi setter all vår lit til Gud.

Denne artikkelen er basert på en artikkel opprinnelig skrevet av Nina French og publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i juni 2019.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.