Hvorfor burde jeg vise hellig ferd med mitt liv?

Hvorfor burde jeg vise hellig ferd med mitt liv?

Hellig ferd og gudsfrykt er den eneste vei til sann frihet.

4 min. ·

Hellig ferd og gudsfrykt er den eneste vei til sann frihet og glede, og resulterer i den største herligheten ved Jesu gjenkomst. Alle de som venter på den dagen kan fremskynde den ved å strebe enda mer etter hellig ferd og gudsfrykt.

«Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den… Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred… Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand.» 2. Peter 3,11-12,14, 17.

Nå gjelder det som aldri før å vekke hverandre til hellig ferd og gudsfrykt. Det er vår eneste redning. Vanlige mennesker streber etter alt mulig annet enn hellig ferd og gudsfrykt, men så går de også sin undergang i møte.

Elsk hva han elsker og hat hva han hater

Hellig ferd er en adskilt ferd fra alt som har med synd og urenhet å gjøre. Det er bare kjærligheten til Kristus som kan sette et slikt radikalt skille, og det er bare i denne kjærlighet vi ikke skal bli til skamme ved hans komme. Elsker vi ham, så hater vi hva han hater og elsker hva han elsker. Her bør ingen være i tvil, når en leser Ordet.

Timoteus hadde etterfulgt Paulus i lære og ferd, og ble formant til å øve seg i gudsfrykt. Vi bør også med stor interesse gi akt på den ferd Jesus og apostlene viste og likeså på andre hellige og gudfryktige personers ferd. Ikke for å studere dem på menneskelig vis, men for å etterfølge dem i Ånd og sannhet.

Hva er gudsfrykt?

Hva er gudsfrykt? «Å frykte Herren er å hate det onde. Stolthet og overmot, dårlig ferd og en falsk munn hater jeg.» Ordspråkene. 8,13. Gudsfrykt er samfunn med Herren i dette hat.

Gudsfrykten gjør oss faste og urokkelige, så vi ikke rives ned av de ugudeliges villfarelse og faller ut av vår faste stand. Villfarelsen råder i dag som aldri før. Menneskene farer vill og fører vill. Det går mot oppløsning og lovløshet. De søker en frihet som ikke eksisterer. Istedenfor frihet innvikler de seg i stadig større kaos og elendighet, og enden på all elendighet blir Antikrist, den lovløse.

Hellig ferd og gudsfrykt er den eneste vei til sann frihet og glede og ender i den største herlighet ved Jesu komme. Alle som venter på denne dag kan fremskynde den ved enn mere å strebe etter hellig ferd og gudsfrykt.

«La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Hebreerne. 13,5.

Det ser ut til å være overflodstider når Jesus kommer igjen. Menneskene skal bygge og plante, ete og drikke, ta til ekte og gi til ekte like til den dag Jesus kommer igjen. Pengekjærhet gjør menneskene blinde for de sanne og evige verdier. Både på Noahs tid og Lots tid ble de forvillet ved de jordiske ting og gikk under. Det har alltid vært de få som har blitt reddet unna. La oss være helhjertet med i dag av de få som streber etter hellig ferd og gudsfrykt. Vi skal da ingenlunde bli til skamme ved Kristi komme.

Utdrag fra en artikkel først publisert i menighetsbladet «Skjulte Skatter», september 1968.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.