Hvorfor det er avgjørende for alle å seire over synden

Ditt liv er avhengig av dette.

Skrevet av Nellie Owens
Hvorfor det er avgjørende for alle å seire over synden

Du vil være et godt menneske. Du ønsker å velsigne. Du vil være en sann hjelp, å bety noe. Men det er noe som holder deg tilbake.

Det er noe som holder deg fra det rene livet som du lengter etter å leve. Det hindrer deg fra å komme til de evige rikdommene som er tilgjengelige i Kristi evangelium. Det forårsaker elendighet og uro. Det er en destruktiv kraft som er rotfestet dypt i vår egen menneskelige natur. Det er synden.

Synden og dens etterspill

Synden binder deg! På grunn av synd har du ikke evnen til å være virkelig god. Alt du gjør og sier er farget av din egen egoisme. Du er av naturen fokusert på å oppfylle dine lyster og du jager stadig etter ære og anerkjennelse. Er du ikke lei av å leve et slikt liv?

Bibelen sier at syndens lønn er døden. (Romerne 6,23) (Døden – en komplett og fullstendig mangel på liv.) Dette er fordi synden skiller deg fra Gud: din Skaper og kilde til liv. Synden bryter ned samfunn og fører til all korrupsjon og tomhet.

Hvis du fortsetter å leve etter dine egne lyster og syndige tilbøyeligheter kan du aldri komme til den sanne kraften, gleden eller velsignelsen som Skriften taler om. I stedet vil du være avhengig av forgjengelige gleder og vil fortsette å være en slave av alt som verden har å tilby. Død, mørke og fortvilelse vil prege utfallet av livet ditt.

En herlig frihet!

Men lovet være Gud at det ikke trenger å være slik! Du trenger ikke å være bundet av syndens og dødens makt! Jesus Kristus, Guds egen Sønn, har laget en vei ut av den syndige naturen som du har arvet fra syndefallet. Han selv har beseiret synden og døden, og nå innbyr han deg til å følge ham på denne veien: en vei som fører til herlig frihet! Ser du at livet ditt står på spill? Evig glede og fred står på spill! Hvorfor fortsette å leve etter dine egne lyster og syndige begjær, som bare fører til død og ødeleggelse, når du kan leve et liv som er oppreist med Kristus? Når du kan få del i det evige liv?

Et seirende liv gir deg friheten du lengter etter for å tjene Gud og de andre fra et rent, oppriktig hjerte. Det gir deg muligheten til å bringe varme, glede og hjelp til dem rundt deg. Det gjør det mulig å sette en stopper for dine syndige lyster og til å reagere med godhet og renhet i alle situasjoner i livet. Ved å leve et liv med fullstendig seier over synd vil du arve alle løftene. Du vil komme til glede og fred, og vil få del i evig liv og ekte guddommelig natur. Er det ikke det du vil? Hvis svaret er ja, så erklær en dødsdom over all synd i dag! Synden trenger ikke å ha herredømme over deg. Du er kalt til å seire!

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Jeg er korsfestet med Kristus

Skrevet av Elias Aslaksen

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.