Hvorfor er det så vanskelig å tro?

Hvorfor er det så vanskelig å tro?

Har du noen gang hørt deg selv eller andre si: «Jeg kan ikke tro på Guds ord, jeg klarer det ikke!»?

3 min. ·

Har du noen gang hørt deg selv eller andre si: «Jeg kan ikke tro på Guds ord, jeg klarer det ikke!»? Nettopp et slikt utsagn hørte jeg fra et ungt menneske som står foran å skulle velge sin vei videre i livet.

Men er tro i det hele tatt et spørsmål om å kunne?

Jesus sier slik i Matteus 23, 37: Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.

Det var altså viljen Jesus etterspurte når han ønsket å samle Israels folk, men han måtte erkjenne at det var mange som ikke ville tro.

Det samme gjelder i dag. Jesus har i sin miskunnhet gitt oss en innbydelse ved Guds ord, men spørsmålet er om jeg vil tro det.

Tro er ikke noe som krever spesielle evner eller kunnskaper, heller ikke er troen forunt bare noen få spesielt hengivne og åndelige personer. Tro er noe enhver av oss kan gripe og ta en beslutning om å gjøre. Tro har med lydighet å gjøre (Romerne 1, 5 og 16, 26).

Men hvorfor er det da så vanskelig å tro?

Vi kan se på historien i Bibelen om Israels folk i ørkenen. De hadde fått løftet om det forjettede land, et land som fløt med melk og honning. De hadde opplevd Guds inngripen og hans undere utallige ganger, allikevel endte de opp med å vandre i ørkenen i førti år, for til sist å dø uten noensinne å komme inn i løftets land.

Hvorfor valgte de å dø i sin vantro?

Jo, det var vel kampen mot fienden i landet de vegret seg for; de var ikke villige til å kjempe og lide for å få del i løftet.

Skal jeg som menneske i blind tillit kaste meg ut i troen på at Guds ord er sant må jeg samtidig være villig til å gå inn i ordet og gjøre det som står skrevet. Troen vil føre meg inn i lydighet mot Guds ord, og her kreves det en viljefast beslutning, da det vil bringe meg kamp etter hvert som jeg må gi avkall på alt mitt eget. Men da vil jeg også få alt igjen: Som det står skrevet i Åpenbaring 3, 21: Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.

For mange vil det virke tåpelig å si at man tror enfoldig på at dette løftet skal gå i oppfyllelse for en. Sannheten er at levende tro på et slikt vers kan føre meg til et lykkelig liv i håp om evig herlighet sammen med Jesus.

Spørsmålet er bare om jeg vil!

Beslutningen kan jeg ta når som helst, og den kan begynne med denne enkle bønnen: «Kjære Gud, hjelp meg til å tro på deg.»

Gud er begeistret for slike trosbeslutninger enten det gjelder ditt første spede sukk om frelse, eller skrittet videre i lydighet og kamp mot fienden. Han vil straks styrke viljen til det gode og gi en større fylde av tro så det blir stadig enklere å velge veien i troens lydighet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.