Hvorfor er visdom en stor skatt?

Hvordan defineres visdom? Hva gjør det å være vis egentlig for oss?

5 min. ·

«Salig er det menneske som har funnet.» Ordspråk 3,13.

Jeg kunne skrive en lang liste over vers i Bibelen som omtaler visdom som en skatt, som noe å strebe etter. Men hvorfor er visdom så tiltrekkende, og hvorfor er den så verdifull?

Visdom er å frykte Gud og gjøre det som er behagelig for ham. Jeg får visdom når jeg blir fri fra å se på og reagere på situasjoner i livet i henhold til mine naturlige tilbøyeligheter, som påvirkes av synden. I stedet lærer jeg å se og svare etter Guds vilje. Dette skjer når jeg ikke er opptatt av å søke mitt eget, eller at min vilje gjennomføres. (Jakob 3,13-18) Da handler jeg bare ut av kjærlighet og et ønske om å leve oppriktig foran Guds ansikt, med hensikter som er rene for enhver form av å søke min egen fordel eller komfort. Når visdom styrer alle mine veier, blir Guds vilje gjort på jorden som i himmelen. Da er det ingen synd som ødelegger min opplevelse av livet, og jeg har vidt åpne muligheter. Å gjøre Guds vilje er visdom, fordi det betyr at alt gjøres på best mulig måte, med best mulig utfall.

«Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.» Jakob 1,5.

Guds ord lærer visdom

Jeg lærer visdom fra Guds ord, fra budene som står skrevet i Skriften. Kanskje sa noen noe negativt om meg, eller om noen som jeg bryr meg om, og min reaksjon er å ta igjen med sinne. Er dette visdom? Nei, dette er en ren menneskelig reaksjon, basert bare på min naturlige følelse av selvbevarelse. «Vreden bor i dårers barm.» Forkynneren 7,9. Men Jesus sa: «… velsign dem som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere.» Lukas 6,28. Dette er visdom, og det blir tydelig når du ser resultatet av å være lydig mot Jesu ord! Å reagere etter Guds ord fører til at rettferdighet og velsignelse hersker. Å reagere i henhold til synden i kjødet, derimot, forårsaker bare at det onde vokser og sprer seg, noe som fører til dyp ulykke for alle som er berørt av det.

Disse ordene er imidlertid bare kunnskap for meg inntil jeg personlig har overvunnet synden ved Guds kraft, i lydighet mot det som står skrevet. Når jeg har overvunnet bitterhet, hat, fornærmelse, nag, å snakke ondt om andre osv., så blir mildhet, godhet, kjærlighet og ydmykhet dyder som jeg eier som min egen natur. Da blir Jesu ord visdom for meg, og ikke bare kunnskap. Det er ikke bare noe jeg vet, men noe jeg har opplevd og fått som en personlig skatt.

Visdom avslører livets store mysterium: At det å leve for meg selv og mine egne interesser ikke tilfredsstiller, men å leve helt for Gud og i lydighet mot hans ord bringer glede og fred og liv i overflod.

«Å vinne visdom – hvor mye bedre er det ikke enn gull! Og å vinne forstand er mer verdt enn sølv.» Ordspråk 16,16.

Fremtiden blir bare bedre

Jeg kan stadig vokse i visdom så lenge jeg går på den veien som Gud har satt for livet mitt, med bare en trang om å gjøre Guds vilje.

Å vokse i visdom betyr at jeg er frigjort fra feiltrinn og dåraktige reaksjoner, og fra å gjøre «i øyeblikkets opphisselse», som jeg senere angrer. Det betyr at jeg slutter å handle på måter som er skadelige for meg selv og de menneskene jeg har med å gjøre i livet mitt. Visdom gjør det mulig for meg å se klart, å vite hva som er den riktige måten å snakke og handle på, å vite det riktige rådet å gi når andre trenger hjelp og kjærlighet, å se sannheten i en sak, og å dømme mellom rett og galt. Jeg blir flittig – det jeg gjør får mening og en hensikt. Visdom gir oss innsikt i livets hemmeligheter. Det gjør livet klart og enkelt og rett frem, i stedet for forvirrende og full av bekymring og tvil. Denne visdommen kommer ved å ydmyke meg selv og ved å innrømme at det ikke finnes visdom i min egen forståelse, og ved kontinuerlig å søke det som er av Gud.

Å vokse i visdom betyr fremgang på veien der jeg forvandles fra min egen menneskelige natur, menneskelige forståelse og syndige reaksjoner, til Kristi dyder og bilde. (Romerne 8,29) Jo mer visdom jeg får, jo mer behov får jeg, og jo mer Gud kan vise meg hvor jeg må gi opp dårskapen som er i min egen vilje, for å bli fri fra synden.

Visdom gjør oss fri fra fåfengthet, meningsløshet, ubrukelighet, tomhet, forfengelighet, overflødighet og fra å leve forgjeves. Det gir oss en takknemlighet for alt som er sant og edelt; for alt som er av Gud.

«Salig er det menneske som har funnet visdom. … Dens veier er fagre veier, og alle dens stier er fred. Den er et livsens tre for dem som griper den, lykkelig blir hver den som holder fast på den.» Ordspråk 3,13-18.

Forfatter
Ann Steiner
Kategorier

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Eksklusivt innhold
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.