Hvorfor måtte Jesus komme til jorden?

Hvorfor måtte Jesus komme til jorden?

Kanskje kom Jesus for å gjøre mer enn bare å tilgi oss våre synder og betale vår gjeld.

Noen måtte komme til jorden og beseire Satan. Noen måtte leve hele sitt liv uten å synde. Jesus meldte seg frivillig.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Johannes 3,16. Det er et vers jeg har hørt sitert så mange ganger. Men hva betyr det egentlig?

«For så har Gud elsket verden…» Det er rimelig at Gud elsket verden, fordi han skapte den. Og siden han skapte mennesket i sitt bilde, er det forståelig at han også elsker oss. Men hvorfor måtte han gi sin Sønn? Hvorfor måtte Jesus komme til jorden?

Satan fikk makt over menneskeheten

Jeg tror svaret ligger helt i begynnelsen av første Mosebok. Vi leser om hvordan Gud skapte et fullkomment paradis, og hvordan Satan klarte å lure Adam og Eva. Med syndefallet var jorden ikke lenger feilfri, og på grunn av synd var menneskene ikke lenger ulastelige. Satan hadde fått makt over menneskeheten.Siden de ikke lenger kunne tjene Gud helt, ga Gud dem loven – bud som skulle hjelpe dem å leve et godt ytre liv. Men år etter år måtte de bringe syndoffer til Gud for å sone for sine synder, da de ikke var i stand til å beseire synden som bodde på innsiden – i deres menneskenatur. Synden laget et skille mellom Gud og mennesker, og fordi syndens lønn er døden, hadde Satan, som hadde dødens velde, tak på syndere.

Jesus syndet aldri – og Satan mistet sin makt

Sammen med sin Far så Jesus ned fra himmelen og så at menneskeheten slet i synd. Jesus lengtet også etter å dele det han hadde i himmelen med skapningene som var skapt i Guds bilde. Men hvordan kunne han strekke seg ut over kløften som skilte jorden fra himmelen?

Det var bare ett svar. Noen måtte komme til jorden og beseire Satan. Noen måtte leve hele sitt liv uten å synde, for å lage en vei gjennom menneskekjødet fra den ene siden til den andre. Jesus meldte seg frivillig.

Han tok på seg et menneskes skikkelse, inkludert en natur med syndige tilbøyeligheter, og i kraft av Den Hellige Ånd levde han et liv i fullstendig seier! Da han døde på korset mistet Satan sin makt over menneskene, fordi Jesus aldri hadde syndet!

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» (Hebreerne 4,15 ) Dette betyr at han sto imot hver fristelse i sitt kjød, og ved å ta opp sitt kors hver dag beseiret han alt sammen, og banet en vei gjennom menneskekjødet. Og dermed skapte han fotspor for oss å følge på samme vei!

Da Jesus hang på korset og døde, trodde Satan at han endelig hadde lurt Gud. Men der tok han helt feil! Når Jesus viste seg ved inngangsporten til dødsriket, hadde Satan absolutt ingenting å anklage Jesus for, fordi han hadde levd et fullkomment liv. Dermed ble Jesus selv den nye eieren til dødsrikets nøkler. Jesus hadde endelig laget en bro over skillet mellom Gud og mennesket.

Evig liv for den som seirer

Jeg tenker tilbake til den andre delen av Johannes 3,16, der det står: «… for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv». Det inneholder så mye håp for meg. Jeg tror at Jesus kom, og at han laget en vei som jeg kan også følge. En vei som fører direkte gjennom mitt kjød og over det skillet som ligger mellom Gud og meg selv. Dette betyr at jeg på grunn av Jesu offer ikke lenger trenger å være en slave av synden, og hvis jeg tar opp mitt kors daglig som Jesus gjorde, har Satan ikke lenger makt over meg.

Med Guds hjelp kan jeg få kraft til å beseire synden som er i mitt kjød, og når jeg motstår Satan og døder synden, kan noe guddommelig og himmelsk komme frem i mitt daglige liv. Når jeg gjør dette, går jeg på den samme veien som Jesus gjorde – en vei som fører rett inn i himmelriket. Jeg skal dele evigheten sammen med ham!

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.