Hvorfor trenger jeg Den Hellige Ånd?

Hvorfor trenger jeg Den Hellige Ånd?

Først og fremst er svaret kraft.

5 min. ·

Våre egne grenser

Det spiller ingen rolle hvor gode dine hensikter er; det er umulig å komme til livet som Skriften taler om på egen hånd. Du kan ha et godt ønske. Du kan ha den beste viljen i verden. Men du er egentlig begrenset. Det er grenser for hva du kan klare på egen hånd.

Du kan oppnå en følelse av hva som er rett og galt, ut fra din oppdragelse eller dine omgivelser. Din samvittighet kan hjelpe deg til et visst punkt. Og du kan klare å begrense deg selv ganske mye der hvor folk kan se hva du gjør, eller i det ytre. Men det er ett bud som har å gjøre med det indre liv, og ingen kan se om du overtrer det eller ikke: «Du skal ikke begjære.» Begjær er en indre lyst, og siden ingen kan se hva som skjer i dine tanker, kan ikke engang loven «arrestere» deg for det.

Og der treffer du likesom en vegg.

Kraft for det umulige

Når du står overfor lystene som reiser seg fra ditt indre, og tankene som kommer opp i fristelsens stund, kan dine egne menneskelige evner, dine karaktertrekk og dine beste hensikter bare hjelpe deg til et visst punkt, uansett hvor «gode» de er.

Bare tenk på noen som kong David. Han ble beskrevet som en mann etter Guds eget hjerte, og selv han kunne ikke få til et liv med fullstendig seier over synd. Når det kom til hans egne lyster, begjær og øynenes lyst, klarte han rett og slett ikke å seire. Disse lyster og begjær førte ham inn i fysisk overtredelse. (2. Samuel 11-12) Og David var en veldig god mann; vi snakker ikke om hvem som helst. I Salme 51 leser vi at han sørget over sin synd og omvendte seg fra det, men han hadde ikke den kraften som trengtes for å overvinne den.

Saken er at vi alle har en fordervet menneskelig natur, full av lyster og begjær som streber mot Guds vilje. I Bibelen kan vi lese at disse lystene ikke bare må fornektes, men at de må bli «korsfestet», eller «dødet.» (Romerne 8,13; Galaterne 5,24; Kolosserne 3,5) Men vi er rett og slett ikke i stand til fullstendig å beseire disse destruktive lyster og begjær i vår egen styrke. Vi trenger hjelp!

Da Jesus var på jorden lovet han at han etter sin bortgang skulle sende talsmannen, Den Hellige Ånd. Han sa også: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere.» Apostlenes gjerninger 1,8. Og det er Den Hellige Ånds viktigste hensikt: Å gi oss kraft og hjelp til å fullstendig overvinne synden, noe som er umulig med menneskelig natur! (Romerne 8,1-17)

Ubegrenset hjelp og veiledning

Det er ingen som vet alt helt fra starten. Men Den Hellige Ånd vet det, fordi han var sammen med Jesus gjennom hele hans liv. Han kjenner Jesu fotspor, han som, da han var et menneske som oss, aldri syndet, til tross for å bli fristet i alle ting. (Hebreerne 4,15; 1. Peter 2,21-22)

Så Den Hellige Ånd kan være en veileder for deg, og vise deg din egen synd og gi deg kraft til å beseire synden som du er bevisst på. Han kan også vise deg ting som du trenger å bli renset fra, ubevisst synd: ting som du ikke nødvendigvis var klar over. Han kalles sannhetens Ånd, hjelperen og læreren, og han kan opplære deg i rettferdighet og gi deg all den kraften du trenger for å leve et seirende liv!

Hvis du har Den Hellige Ånd kan han faktisk gjøre ting veldig klart for deg. Det er ikke noe mystisk, der du sitter og mediterer og hører en «mystisk stemme» som forteller deg hva du skal gjøre. Men Ånden veileder deg i riktig retning. Og du kan lære å høre hans røst. Ved å være lydig mot Guds ord og hva han arbeider i ditt hjerte, kan du innstille øret, slik at du kan høre mer og mer tydelig. Ånden kan veilede deg gjennom alle ting, som er en enorm trøst, og en god grunn for at han også kalles talsmannen.

Jesus beskrev Ånden som ville komme etter at han selv forlot jorden. Han sa: «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Johannes 14,26.

Den Hellige Ånd har mange ting å fortelle deg. Han kan gi deg styrke, hjelp, trøst og veiledning. Ved å adlyde ham kan du leve det trofaste livet som du har lengtet etter. Du kan ha samfunn med Gud, og alltid være i harmoni med hans røst. Du kan bli Kristi medarving, en seierherre, en med en fremtid, ikke bare her på jorden, men i all evighet! Har du bedt om å få Den Hellige Ånd?

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.