Hvorfor trenger jeg frelse?

Hvorfor trenger jeg frelse?

Det er bare én ting som virkelig kan tilfredsstille deg.

6 min. ·

Det er en uro, eller en gnagende tomhet som du ikke kan forklare. Eller kanskje du vil beskrive det som noe «tungt», en skyldfølelse som du ikke kan riste av deg. Du prøver å distrahere deg selv, men ingenting ser ut til å fungere i den grad du hadde håpet. Det er en grunn til det.

Dine lysters tomhet

I Forkynneren 1,8 står det at: «Øyet blir ikke mett av å se, og øret blir ikke fullt av å høre.» Det står også: «Jeg så alt det som ble gjort under solen, og se, alt sammen var tomhet og jag etter vind. Det som er kroket, kan ikke bli rett. Det som mangler, kan ingen regne med.» Forkynneren 1,14-15.

Det er en stor tomhet i det som er av denne verden! Uansett hvor mye du oppnår, er du aldri virkelig fornøyd. Du lengter etter fred og glede, men kan ikke finne dem noe sted. Du strever og strever, men på slutten av hver dag mangler disse tingene fortsatt i livet ditt.

Lengter du ikke etter å bli frelst fra denne tomheten?

Evigheten er i ditt hjerte!

I Forkynneren 3,11 er det skrevet at: «Også evigheten har han lagt i deres hjerte.» Har du noen gang tenkt på dette? Dette er akkurat hva Gud har gjort for deg. Han har lagt en lengsel i ditt hjerte, en lengsel etter det som er vakkert, rent og evig! Har du følt denne lengselen i ditt liv?

Du er kanskje ikke alltid klar over at den er tilstede, men du kjenner den fra tid til annen. Noen ganger viser den seg når ting ikke går etter planen, når du er trist, skuffet eller alene. Andre ganger merker du den når du har oppnådd noe, eller når du når en milepæl i livet ditt. Selv når du lykkes kan du ikke unngå å tenke at det må være noe mer. Du har en lengsel etter det som er evig, og ingenting av verden vil være i stand til å tilfredsstille denne lengselen.

Så hva vil tilfredsstille den?

Kilden til liv og glede

Er det ikke Gud selv som kan gjøre dette? Han er den som har gitt deg din ånd, kropp og sjel. (1. Mosebok 2,7) Han er den som har skapt deg og gitt deg livet. Han er selve kilden til liv og glede!

Siden begynnelsen har Gud ønsket å lede menneskeheten ved deres ånd. Men på grunn av syndefallet har synden gjennomtrengt menneskets natur og menneskeheten har mistet sin forbindelse med Gud (livets kilde). Folk begynte å bli ledet av sine lyster i stedet for av sin himmelske Far, og menneskeheten falt i stort mørke og tomhet.

Dette er grunnen til at du føler det slik du gjør. Dette er grunnen til at ingenting i denne verden kan tilfredsstille deg. Det er meningen at du skal ha et forhold med din Far i himmelen! Men i stedet er du bundet av de syndige lyster og begjær som finnes i deg fra syndefallet. Uansett hvor mye du prøver kan du aldri være lykkelig i denne tilstanden. «For syndens lønn er døden …» Romerne 6,23.

En vei tilbake til Faderen

Men du trenger heldigvis ikke å leve i denne elendige tilstanden, der døden og tomhet råder! Gud lengter etter å ha samfunn med deg. (Jakob 4,5-8) Hans lengsel er så stor at han sendte sin egen Sønn, Jesus Kristus, til jorden for å frigjøre deg fra lenkene som binder deg som følge av å leve etter dine lyster. Han beseiret nettopp det som skiller menneskene fra sin Skaper: synden, eller ulydighet mot Guds gode og fullkomne vilje. Synden ble fordømt i hans kjød når han fornektet sin egen vilje for å fullføre Guds vilje, og derfor kunne han bane en vei tilbake til Faderen. (Romerne 8,3, Lukas 22,42) Ved å følge Jesus og nekte din egen vilje har du nå muligheten til å komme inn i et forhold med livets kilde, han som kan gi deg alt du mangler i livet!

This begins with repentance, by deciding to live wholeheartedly for God, and continues with your daily salvation, which transforms your sinful nature into something holy and well-pleasing to God. Without salvation, you have no future or hope. (Romans 8:13) But, with it, you have the opportunity to become a new person: a person who comes to content and peace in their life! Isn’t this what you want?

Kjenner du ikke Gud at Gud banker på hjertedøren din? Kjenner du ikke at han rører ved ditt hjerte? Den allmektige Gud, Skaperen din, han som har ingen begynnelse eller slutt, lengter etter å frelse deg fra synden og døden! Han lengter etter å gi deg evig liv. (Romerne 6,20-23) Han strekker ut hånden sin til deg.

Søk Herren mens han er å finne

«Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere …

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham …» Jesaja 55,2-3.6-7.

Gud vil i sin enorme kjærlighet og nåde frelse deg fra tomheten og ødeleggelsen som kommer fra å leve etter dine lyster. Hvorfor fortsette å leve etter det som fører til død og ødeleggelse? Hvorfor leve et liv som er fremmedgjort for Gud, når du kan ha et strålende liv og fremtid sammen med ham?

Gud kaller på deg til å bli frelst! Han kaller på deg til å forsake din gamle livsstil: dine syndige vaner og all urettferdighet. Han vil lede deg på en ny vei, slik at du kan komme til glede, fred og hvile i din ånd.

Svarer du, eller svarer du ikke på lengselen i ditt hjerte?

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.