Indre kamp

Indre kamp

Er livet ditt (og evigheten din) fylt av tomhet, eller av Gud selv? Det finnes indre fiender som vil få sinnet bort fra det som har evig verdi.

Indre liv og indre fiender å bekjempe, beseire og tilintetgjøre. Vårt indre livs fiender er de krefter, som vil adsprede sinnet ved å lede oppmerksomheten utad. Disse fiender er derfor begjærligheter av alle slags, som søker å splitte det konsentrerte sinn for å få det til å henge fast ved ting utad, ting som skal forgå.

Og nettopp heri ligger fortapelsen, da det, som hjertet forlot seg på, går til grunne, mens det selv som evig vesen blir tilbake med tomheten, som burde vært fylt av Gud selv. Derfor er det nå meget om å gjøre for Gud å få sinnet bort fra alt utad, det som skal forgå, og vendt innad mot livets opphav, det som skal vedbli likesom sjelen vedblir, så glede og usigelig fryd kan fylle oss utover forgjengelighetens tidsperiode og inn i de ukjente evigheter.

Må Herren dyktiggjøre oss dertil.

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i februar 1912. Språket er modernisert.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.