– Jeg er begeistret for evangeliet!

– Jeg er begeistret for evangeliet!

En helt ordinær mann fra Sør-Afrika forteller om evangeliet som forandrer hverdagen hans.

Rudolph er midt i tredveårene, og kommer fra Pretoria i Sør-Afrika. For mange kan Afrika høres eksotisk og spennende ut, men Rudolph har ingen spesiell livshistorie eller utrolige opplevelser å fortelle. Det han ønsker å fortelle meg om, er evangeliet som er blitt så verdifullt for ham.

– Mitt navn er Rudolph, jeg kommer fra Pretoria i Sør-Afrika. Og jeg er veldig begeistret for evangeliet!

Det var også en måte å introdusere seg på, så jeg gjør ham en forklaring skyldig. Hva er dette evangeliet, og hvorfor er han så begeistret for det?

Hvorfor er han så begeistret for evangeliet?

– Evangeliet gjør deg glad. Alltid glad! Gjør deg takknemlig. Alltid takknemlig! Det spiller ingen rolle hva som skjer med meg, om folk er gode eller onde mot meg. Evangeliet gjør at jeg kan være glad i de situasjonene jeg står i, og som Gud har satt meg i. Jeg behøver ikke at situasjonene eller menneskene rundt meg skal forandre seg. Jeg kan forandre meg selv, og så bli lykkelig.

– Evangeliet er at jeg kan gjøre Guds vilje og ikke trenger å gjøre min vilje lenger. Jeg kan fokusere på det som virker i meg, ånden som taler i meg og som kan lede meg til et liv. Jeg må være lydig mot det. Jeg kan øve på å få mine tanker i Himmelen, hvor Jesus er, og få et fornyet tankeliv.

Lykkelig i alle forhold

– Lever jeg etter følelser, da tror jeg ikke, men hvis jeg tror selv når det ikke føles sånn, da er det mulig å få seier over synd.

«Seier over synd. Seier over mine lyster og begjæringer. Seier over mine tilbøyeligheter.»

Rudolph vokste opp i et hjem hvor moren og faren hadde praktisert dette og var lykkelige mennesker. Likevel hendte det at han lå i sengen sin om kvelden og kjente en stor sorg inne i seg, for han visste med seg selv at han ikke hadde dette livet som var fylt av lykke og fred. Det var da livet han så hos sine foreldre og venner overbeviste ham om en ny og bedre vei.

Evangeliet han snakker om har tydeligvis gjort inntrykk på ham. Men hva med en vanlig mandags morgen, når han er sliten og følelsene ikke spiller på lag. Hva da? Er han like begeistret?

– Det er en dårlig idé å leve etter sine følelser. De lyver til deg. Nei, jeg kan heller bruke Guds ord som et anker som ikke lar seg rikke.

Han viser meg et Guds ord han selv har brukt mange ganger, når følelsene og fornuften har sagt at dagen er dårlig: «Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!». Salme 118, 24

– Gud har gjort denne dagen for meg. Han har faktisk en plan. Han har forberedt alt. Dette gjelder jo også dager du gruer deg til noe, eller du vet at det kommer noe du gjerne skulle vært foruten.

Guds tanker er fulle av håp og fremtid for oss

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp» Jeremias 29,11

–  Gud har disse håpefulle tanker for oss – en håpefull fremtid. Han har tanker om at det vil lykkes for oss. At det er mulig for oss å følge etter i fotsporene som Jesus etterlot seg. Så dumt det da er å ha egne tanker for seg selv, slik som «Det fungerer ikke i dag» eller «Jeg må være en synder resten av mitt liv». Det ville jo vært litt merkelig hvis Jesus faktisk åpnet en vei for oss her på jorden, og etterlot noen fotspor, for så å sitte i Himmelen og tenke «ja, du kan jo prøve, men det lykkes nok neppe for deg». Men sannheten er at han har seierstanker for deg. Han vet det kan lykkes for deg å vinne seier i alle livets forhold. Du må bare tro det!

Jeg har møtt mange spennende mennesker i mitt liv, den ene med en livshistorie mer spennende og inspirerende enn den andre. Rudolph fortalte meg ingen slike historier, men likevel er det tydelig at han har et svært interessant liv der evangeliet utgjør en forskjell i hverdagen hans. En forskjell som består i at han finner Jesu fotspor og selv går i dem i de hverdagslige situasjonene. Jesus ble prøvd i alt det vi blir prøvd i, men han seiret alltid, og det er disse fotsporene vi kan følge. Så er det kanskje ikke så vanskelig å forstå hvorfor Rudolph er så begeistret for evangeliet …

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.