Jeg trenger ikke å bli diktert av følelsene mine

Jeg trenger ikke å bli diktert av følelsene mine

Noen ganger kan mine følelser virke helt tilfeldige. Men jeg har lært hvordan de ikke skal ha en negativ virkning på meg.

5 min. ·

«Jeg føler meg som en mark»

Kanskje en overraskende tanke å ha, gitt omstendighetene. Det er bare en vanlig dag på jobb. Jeg har ikke blitt kjeftet på, jeg har ikke gjort noen store feil, og jeg har ikke blandet meg i andre saker. Tanken kommer allikevel.

For meg kan det jeg føler på et gitt tidspunkt virke ganske – eller helt – tilfeldig. Noen dager føler jeg kanskje at alt er bra og ingenting kan stoppe meg, selv om det er små hindringer som dukker opp underveis. Andre dager kan det være det motsatte. Hendelser som jeg vanligvis vil anse som ubetydelige, kan skape uro, bekymring og motløshet.

Hvorfor skjer dette?

En aktiv og urolig sjel

Jeg er sikker på at det er mange forskere, filosofer, psykologer og lignende som nok har mye å si om hormoner og genetikk, hjernekjemi og mer. Jeg kan ikke snakke så mye om det. Men for min egen del har jeg funnet stor trøst i Guds ord.

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Hebreerne 4,12.

Vi møter alle situasjoner der sjelen vår blir aktiv eller rastløs – noen sier kanskje noe til meg som jeg synes er støtende, eller jeg er usikker på hvordan planene mine vil utvikle seg, eller andre gjør noe på en annen måte enn jeg ville gjort det. Sannheten er at all denne uroen begynner med en tanke: «Hvorfor sa hun det?» «Skjønner de ikke hva jeg prøver å gjøre?» «Det er så dumt!» Det er der det begynner, men hvis jeg ikke er oppmerksom og tar fatt på disse tankene umiddelbart, er det så lett for dem å fortsette og vokse til noe mye mer ødeleggende.

Vær bevæpnet med Guds ord!

Her er det veldig viktig å være bevæpnet med Guds ord – det vil si å ha Guds ord i tankene mine. Ved å lese Bibelen eller finne andre oppbyggelige kilder å drikke fra, er det som om jeg samler våpen før slaget begynner. Når jeg kommer i situasjoner og fristelser i løpet av dagen, kan jeg huske ordene jeg har lest eller hørt, og velge å tro på dem. Med andre ord drar jeg opp våpnene jeg har samlet på forhånd og bruker dem mot de tingene jeg blir fristet til!

Her vil ordet alltid kløve min sjel – mine følelser, meninger og intensjoner – og min ånd, som ønsker å gjøre Guds vilje.

Det kan virke som en veldig komplisert prosess, men for meg har det faktisk vært ganske enkelt, selv om det absolutt har vært kamper.

Når jeg leser Bibelen og bruker andre ressurser relatert til Guds ord, er jeg i stand til å oppdage hva Guds fullkomne vilje er. Guds vilje er for eksempel at jeg ikke skal være bekymret for noe, som det er skrevet i Filipperne 4,6. Hans vilje er også at jeg skal fly fra ungdommens lyster (2. Timoteus 2,22), være fast og urokkelig” (1. Korinter 15,58), være sterk i Herren og i hans veldige kraft (Efeserne 6,10), og mye, mye mer!

I de kommende dagene vil jeg absolutt komme i situasjoner der ordene jeg har lært blir gjeldende: En situasjon på jobben der jeg blir fristet til å være redd for hva sjefen min vil synes om meg, er et perfekt tidspunkt å tenke på verset: «Vær ikke bekymret for noe …» Og når jeg husker ordet, er enig med det og velger å tro på det i stedet for på hva følelsene mine sier, da gjør dette sverdet sitt arbeid og kløver sjel og ånd!

Et interessant og givende liv

Heldigvis trenger jeg ikke hele tiden å tenke på hvert bibelvers samtidig! «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Johannes 14,26. Hvis hele mitt ønske er å gjøre Guds vilje i situasjonene jeg kommer i, kan jeg stole på at Den Hellige Ånd vil minne meg om de versene jeg trenger, akkurat når jeg trenger dem! Dette er virkelig et interessant og givende liv å leve!

Med tiden blir jeg mer og mer vant til å stole på Guds ord i stedet for mine egne følelser, og da kan jeg også tydeligere se forskjellen mellom følelsene mine og Guds ord, og jeg kan lettere holde meg til Guds vilje. Jeg opplever i økende grad Skriftens løfter om frigjøring og glede, slik at dagene mine ikke lenger blir diktert av hvordan jeg føler meg. Jeg er ikke sikker på at jeg kommer til et punkt der jeg aldri har negative følelser lenger, men jeg tror at jeg vil komme til et punkt der jeg ikke lenger er berørt av dem. Og det er jeg glad for!

«Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn. For Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende.» Jesaja 60,20.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.