– Jeg vil fullføre løpet!

VIDEO: I denne talen oppmuntrer Jether Vinson fra USA sterkt til å jage mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til.

I denne talen oppmuntrer Jether Vinson fra Detroit i USA sterkt til å holde fokuset oppe, og å jage mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til i der ovenfra i Kristus Jesus, som det står om i Filipperne 3,14.

– Synden i kjødet må fordømmes! Jeg må renses fra alt som henger ved i min menneskelige natur, fortsetter Vinson.

– Må Gud vekke oss opp, slik at vi kan få se målet og jage mot det. (Filipperne 3,14) Vi vil bli ferdige med synden! Vi vil være rede for Jesus. Vi vil komme til dette høye kallet som er guddommelig natur. Med dette målet for øyet, må jeg være bevisst på at jeg har fordømt synden i kjødet, slik at jeg kan gjøre som Jesus: Han fullendte løpet!

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.