Hva er freden som Jesus gir?

Hva er freden som Jesus gir?

Målet er å ha hvile og fred i alle forhold, i all slags prøvelser. Hvordan får vi den freden?

5 min. ·

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» Johannes 14,27.

For noen trøstefulle ord Jesus her i sin avskjedstale gir til sine disipler. Det var ikke den fred som verden gir, han ga dem. Det må vi være uendelig glad og takknemlig for.

Årsaken til fred vil jo alltid være forankret i noe. Den fred som verden gir er kortvarig og ustabil siden den kun er knyttet til andre mennesker og det som er på denne jord.

Den er der når alt går godt, når menneskene taler vel om en, en får ros og ære – gjør det godt og har det godt på de fleste områder. De aller fleste har erfaringer om at denne fred er svært så ustabil, likevel så higer nærmest alle etter den. I det ene øyeblikket kan alt være så fint og rosverdig, og i neste øyeblikk er det motsatt.

Freden som Jesus gir

Alt dette visste Mesteren, og derfor kom han med et langt bedre tilbud til oss. Det er Guds fred – fred under alle forhold! En fred som er av en helt annen kvalitet, den er stødig og stabil og ikke knyttet verken til mennesker eller denne verden. Den har sitt ankerfeste innenfor forhenget – i det himmelske.

Av naturen er vi alle av ufredsætten. (4. Mosebok 24,17.) Freds vei kjenner vi ikke. (Romerne 3,17.) Så hvordan skal da vi få denne fred? Det er jo ikke noe som vi får automatisk. Nei, kun ved å akte på Guds bud, hans ord og lover – og å følge dem, at denne fred mer og mer kommer inn i våre liv. «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Johannes 14,23. Med Faderen og Sønnen i sitt hjerte og sinn kan det ikke bli annet enn fred. (Åpenbaringen 3,20.)

«Gid du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger.» Jesaja 48,18 (gammel oversettelse). «Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem.» Salme 119,165.

Denne fred er fylt av tro og hvile, visshet og kraft. Paulus hadde den. Han led mye, ble forfulgt, foraktet, vanæret, utskjelt, mishandlet osv. Han hadde mange trengsler, men han var så frimodig at han skriver i Romerne 8,38-39: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

Han visste hva alt dette førte til. Vi frelses nettopp gjennom trengslene – ikke utenom. I trengslene lærer vi både oss selv og Gud å kjenne, vår menneskelige svakhet og Guds kraft!

En kunne gjerne tenke at hadde jeg bare ikke hatt de og de trengslene, så skulle det bli fred i tanker og sinn. – Men det er ikke slik. Det store er å ha hvile og fred i alle forhold. I alle slags trengsler. Slik hadde Mesteren det, likeså apostlene. Alle de som vil leve gudfryktig – de får det også slik.

«Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.» Johannes 16,33. Noe så stort – overvunnet verden – med alt som i den er! For en seier – for en triumf! (1. Johannes 5,4.) Dette er veien også for oss!

Komme til Guds fred

I vår menneskelige natur ligger det mye uro. Der ligger egoisme, hovmod, utålmodighet, hissighet, vrede, ubarmhjertighet, osv. Når trengsler kommer over våre liv kjenner vi at dette stoffet vil presse seg på. Vi blir urolige – og får ikke del i Guds fred i våre forhold. Men når vi ved Guds kraft og nåde strider troens gode strid, slik at vi vinner seier – da blir det fred rundt oss og i oss. Tenk noe så godt når det skjer i ens liv, der en er i de forhold en lever under.

«La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Romerne 12,21.

Gjør vi det blir det fred, men gjør vi motsatt så har vi vel alle den erfaring at det blir ufred, og det er ikke bare rundt oss, men også i oss. Men de som overvinner det onde med det gode, de lærer mer og mer freds vei å kjenne. Noe så stort! Må Guds fred være det vi higer etter!

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Ikke som verden gir …» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i juni 2019.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.