Vitner du for sannheten med ditt liv?

Vitner du for sannheten med ditt liv?

Det skal være mulig å ta på og føle Guds ord i vårt liv.

3 min. ·

«Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» Johannes 18, 37.

Jesus er sannheten

Jesus var seg bevisst sitt kall. Ingen kunne rokke ham. Han visste hvor han kom fra, og hvor han gikk. Han visste hva han hadde gitt avkall på og hva han gikk inn til, når han lot sig føde inn i denne verden. Han var født til å vitne for sannheten. Jesus er sannheten. Han var veien, sannheten og livet.

Han var sannhets og rettferds konge. Han kunde ikke være annet, for han var født til det. I sannheten levet og hersket han. Der var det han knuste Satan under sine føtter, løgnens far og mørkets fyrste. Men fordi han alltid var sann og ærlig, ble han til lys og dom for alle dem han kom i berøring med. Derfor ble han også hatet, og han fikk ikke noen skikkelse slik at man hadde lyst til ham. Han sier til disiplene: «Verden kan ikke hate dere. Men meg hater den, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde.» Johannes 7, 7.  

Hvis man vil bli godt likt av alle, kan man bare gå rundt med et smilende ansikt og smigre for alle mennesker, og man får venner i hopetall. Det koster på alltid å være sann og ærlig. Ja, det koster alt. En får da ikke så mange venner; men de venner man får, er så mye mer verd. Det blir venner som ikke er dobbeltmennesker, som sier ett og mener noe annet, men slike som man alltid kan stole på. Det blir trofaste venner som ikke forlater en så lett.

Vandre i sannheten

Hvis vi sier at vi blir i ham, da er vi også skyldige å vandre slik som han vandret. (1. Johannes 2, 6.) Dersom vi er kalt og utvalgt i ham og født ved hans sannhets ord til å være en førstegrøde av hans skapninger, så er heller ikke vi født til noe annet enn til å vitne for sannheten. Guds ord må bli kjød i oss. Guds ord må kunne tas på og føles i vårt liv. Vi må vitne for sannheten med vårt liv og våre ord. Vi må også være vårt kall bevisst. Vi må vite at når vi er født i ham, så er vi også født til å være sannhets konger. Som slike skal vi herske, regjere og triumfere over all løgnens makt, alt smiger og hykleri. Hvordan skulle man som sannhets konge kunne krype og smigre for mennesker for å få en stilling i verden, eller slå av på sannheten for litt ære og vinnings skyld? Nei, en sannhets konge kan ikke annet enn leve og vandre i sannheten, for han er født til det.

Skal vi alltid være sanne og ærlige, blir vi interesseløse for de aller fleste. Vi mister alt som heter sjarm, fordi dette er av Satan. Vi blir ukunstlede, likefremme og mister alt som det menneskelige øye beundrer og ser opp til. Det er målet for en sann kristen å komme så langt tilbake med sin egen person at man selv blir et fullstendig intet, men at Kristus kommer frem som den store i alt det vi gjør og alt det vi sier. Vi er jo døde, og vårt liv er skjult med Kristus i Gud. (Kolosserne 3, 3.)

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Jeg er dertil født» i bladet «Skjulte Skatter» i mai 1934, og er litt redigert for å modernisere språket.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.