Jesus Kristus kan hjelpe deg!

Jesus Kristus kan hjelpe deg!

Fra himmelen så Gud og hans Sønn menneskeheten i nød. Deres hjerter brant med kjærlighet for menneskene; mer enn noen overhodet kan forestille seg. Vet du hvorfor Jesus kom ned til jorden?

3 min. ·

Fra himmelen så Gud og hans Sønn menneskeheten i nød. Deres hjerter brant av kjærlighet for menneskene; mer enn noen overhodet kan forestille seg. Gud sendte sin egen sønn, Jesus, for å frelse oss for evigheten og gjøre det mulig for oss å leve et liv i frihet fra synd!

De så hvordan folk led under følgene av syndefallet, – at de hadde blitt oppsetsige mot Guds gode livslover. Denne oppsetsigheten bestod av lyster og begjær i oss. Bibelen kaller det «synden i kjødet», og intet menneske er sterkt nok til å styre det.

Beveget av medlidenhet kom Guds Sønn til jorden for å hjelpe oss. Jesus ble født som Menneskesønn.

Jesus – et menneske som du og jeg

Bibelen beskriver veldig klart at han virkelig var på jorden som et menneske, akkurat som du og jeg. Med et følelsesliv og med sin egen karakter. Og enda viktigere: Nå kjente han i seg selv hvilke lave og mørke krefter som befinner seg i et menneske på grunn av syndefallet.

Det står i Bibelen at han ble fristet eller prøvd i alt i likhet med oss (Hebr. 4,15). Det betyr ikke at han hadde nøyaktig samme ytre forhold, men at han inni seg opplevde det samme ved de følelsene og tankene som han fikk i forholdene, og som gikk imot Guds lover.

Disse tankene og følelsene banket på døren til hjertet hans mens han av hele sitt hjerte levde for Gud, og for å gjøre Guds vilje. Bibelen kaller dette fristelse. Hvis han ikke skulle synde i fristelsene, måtte han ta opp kampen. Selv om han var Guds Sønn.

Derfor står det også at mens Jesus var på jorden, ba han med høye skrik og tårer til Gud som kunne frelse ham fra døden (Hebr. 5,7). Og takket være Gud skjedde det også. I Bibelen står det ikke bare at han ble fristet, men også at han ikke har syndet. Hvis han hadde syndet, ville han som andre mennesker ha dødd og ikke blitt levende igjen. Men Gud i himmelen var med ham når han ble fristet, og besvarte hans bønner, slik at han aldri gjorde synd. Derfor fikk døden ikke makt over ham.

Han kjenner dine kamper

Og derfor kan han nå hjelpe deg og meg! Du kjenner hva som banker på døren til ditt hjerte. Du kjenner hva som vil herske over deg. Det kan være alt mulig som du tidligere lå under for; som du måtte bli tilgitt for, og bli forsont med Gud og mennesker. Det dukker opp i tankene dine igjen, samtidig som du overhodet ikke vil noe av det lenger. Og i dette kan Jesus ha medfølelse for deg.

Tenk da på ham; hvordan han selv har ført krig mot dette. I løpet av ca. 30 år mens han var et menneske, brukte han dagene sine til å ta et oppgjør med synden som bodde i ham, og som også kunne friste ham.

Han følger med deg

Nå er han i himmelen og følger med deg. Han ber for deg hos Faderen; at det også skal lykkes for deg, akkurat som det lyktes for ham. Nettopp fordi du vet dette, kan du frimodig be om å få den samme kraften som hjalp Jesus da han var et menneske som deg og meg. Du kan få kraft fra himmelen akkurat når du trenger hjelp til ikke å gi etter når du blir fristet, slik at du kan si «Nei!» i fristelsene. Det blir et helt nytt liv, hvor synden ikke lenger har noe makt.

(Les Hebr. 4,15-16, og kapittel 5,7-8.)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.