Jesus vil være din gode hyrde

Jesus vil være din gode hyrde

Lar du Jesus være din hyrde? Eller prøver du fortsatt å styre ditt eget liv?

5 min. ·

Jesus sa i Johannes 10,11: «Jeg er den gode hyrde», og det er han virkelig – men ikke for alle! Vil han være en god hyrde for alle? Ja, det tror jeg han vil, og det er derfor han døde for hele verdens synder, og ikke bare for noen få. Men sannheten er at folk flest ikke vil ha Jesus som sin hyrde i dette livet, men vil heller være i førersetet selv.

Da kan man stille spørsmålet: For hvem er Jesus en hyrde? Eller: Hvem er hans får? Det er alle de som har gitt alt for å være hans disipler. «Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og kone og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. … Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier.» Lukas 14,26-27,33. Alle som betaler denne prisen er kvalifisert til å være Jesu disipler, eller elever. «En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært, blir som sin mester.» Lukas 6,40. Står det virkelig at jeg kan bli lik ham? Ja, det er akkurat det som står her. Og det passer også inn med Romerne 8,28-29: «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Tenk å ha en hyrde, veileder og lærer som kan lære oss å bruke alt slik at det virker til vår åndelige vekst både dag og natt!

Tenk å ha en hyrde, veileder og lærer som kan lære oss å bruke alt slik at det virker til vår åndelige vekst både dag og natt!

Jesus er en mesterhyrde

Hyrdens oppgave er å vokte, beskytte, mate og verne fårene, og Jesus er en mester i dette. «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» Hebreerne 4,15. Jesus, som levde, pustet, og gikk på denne jord vet nøyaktig hva som må unngås og hva som er bra for oss. «Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.» Salme 23,2. Jesus leder oss til ekte mat. «Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Johannes 4,34.

Vi finner også denne ekte åndelige næring når vi gjør Guds vilje. Vårt indre menneske blir sterkere og sterkere når vi adlyder og gjør det Jesus taler til våre hjerter. (Hebreerne 5,9; Jakob 1,25) Han slukker også vår dypeste tørst. «Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke!  Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Johannes 7,37-38. Vi leser i Matteus kapittel 4 at da Satan angrep ham med fristelser, så brukte Jesus alltid Guds ord for å bringe ham til taushet. Han lærer oss å gjøre det samme, slik at vi opplever det som står i Romerne 16,20 for oss selv. «Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter.» På veien til Emmaus, da disiplene hørte på Jesus, brant deres hjerter i dem, og det er det samme i dag når vi hører stemmen til vår velsignede Herre og Frelser gjennom hans ord.

Nåden som er i Kristus Jesus skal lære oss å fornekte enhver form for ondskap, og ikke bare fornekte den, men å beseire den.

Lær av Jesus

Når lammene er unge forsvarer og beskytter Jesus dem med iver. Men når de begynner å vokse opp og bli modne, så er han trofast i å lære dem å forsvare seg selv mot enhver form for ondskap. De som kaller seg kristne i dag er for det meste late og vil egentlig at Jesus gjør alt for dem. De tror gjerne på ham, så lenge de ikke trenger å ta opp sitt eget kors og følge ham. «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er …» Titus 2,11-12. Ja, nåden som er i Kristus Jesus skal lære oss å fornekte enhver form for ondskap, og ikke bare fornekte den, men å beseire den.

I Matteus 11,28-30 gir Jesus en invitasjon til alle som lengter etter dette liv i seier over all synd: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.