Jether Vinson: Grepet av korsets ord

Jether Vinson: Grepet av korsets ord

Hvordan én manns arbeid forvandlet utallige liv over hele Nord-Amerika.

7 min. ·

En kjærlighet for Guds ord var med på å forme Jether Vinson til en misjonær og evangelist som delte Ordet med så mange som ville lytte. Han talte til folkemengder med tusenvis av mennesker, men arbeidet også flittig med enkeltpersoner. Han reiste over hele Nord-Amerika i 45 år, og mange kan vitne om at ordet han talte grep deres hjerter og forvandlet deres liv.

En pionerånd

Jether Vinson ble født i Detroit i Michigan i 1936, og ble opplært i tro på Gud og bønnens kraft av sin gudfryktige mor. «Vær en god Jesu Kristi soldat. Du må kjempe!» pleide hun å si til ham. I denne pionerånd ble Jether en ungdomsarbeider i kirken der han gikk sammen med sin mor. Med tiden begynte de å holde egne møter, og reiste fra hjem til hjem fordi både Jether og moren hans følte at det var «mye mer som måtte gjøres og mange sjeler som trengte hjelp».

En enfoldig tro

Kort tid etter at han giftet seg begynte Jether å kjenne at Gud virket i ham til å bli misjonær. Han sluttet i en god jobb for å være fri til å evangelisere, i lydighet til hva Gud virket i hans hjerte, selv om mange av hans venner og slektninger ikke syntes om det. «Jeg var ikke knyttet til det som er av jorden, men jeg ble heller grepet i mitt hjerte av kjærligheten jeg hadde for Jesus», forteller han.

Etter flere måneder på misjonsmarken flyttet de til Flint i Michigan. Det var her, i 1967, at pastoren som jobbet med Jether fortalte ham om et budskap han hadde hørt på et kristent stevne av to menn fra Brunstad Christian Church (BCC). «Jeg tror jeg har møtt Paulus og Silas!» rapporterte han begeistret. Det var slik Jether møtte Brunstad Christian Church for første gang.

Grepet av ordet om korset

Fra tid til annen fikk Jethers forsamling besøkende fra BCC. Jether verdsatte samfunnet med dem høyt, og fant ekte broderskap med disse kristne menn. De snakket om å ta opp sitt eget kors og følge Jesus. Dette var livet han søkte, og å høre det så tydelig uttalt samt å se det i praksis i livet til andre mennesker var som å oppleve en bit av himmelen på jorden!

I 1969 fikk Jether enda mer lys og åpenbaring over dette «personlige kors» da en anonym velgjører sendte ham en billett til å delta på BCCs sommerstevne i Norge. Her hørte han budskapet om korset tydeligere enn noen gang før og møtte brødre og søstre som praktiserte dette gudfryktige liv.

Jether følte at det han hørte kom fra Gud, og Ånden sa, «Vær stille og lytt!» Han minnes at han tenkte: Jeg har funnet et folk som faktisk setter Guds ord ut i praksis … de lever ved korsets ord!

I stedet for å høre om Jesu død på korset som en historietime, hørte han at korset var noe som han kunne bruke i sin hverdag. Dette betydde at han kunne fornekte seg selv og lide, som Jesus gjorde, i stedet for å gi etter for de syndige lystene i menneskets natur. Ikke lenger bare fortsette å synde igjen og igjen! På denne måten er selvlivet naglet til korset og forblir der inntil døden inntrer. Dette er veien til sann frihet fra synd!

Korset brukes i hverdagen

Jethers kone Voncile kan vitne om at han var ivrig til å sette det han hørte ut i praksis. «Jeg kunne se at korset var i bruk i hans personlige liv på måten han var på sammen med meg og med vår sønn», minnes hun. «Han ga alltid seg selv for å gjøre det godt for oss, og han sviktet aldri når det gjaldt å oppmuntre meg med Guds ord. Mange ganger har han oppmuntret meg til å beholde et rent hjerte.»

Hun forklarer også hvordan Jether var trofast til å ta sitt kors opp når han ble møtt med motstand. «Han ble kritisert av dem som syntes at han burde bare ta en vanlig jobb og være hjemme», forklarer hun. «Han kom aldri med et kritisk ord, men viste dem som motarbeidet ham bare kjærlighet, tålmodighet og omsorg. Han pleide å si: ‘Jeg må bli i mitt kall og de må følge deres’».

Avvist av religiøse forsamlinger

På grunn av hjelpen han hadde fått i sitt eget liv, fortsatte Jether ivrig å forkynne ordet om korset. Og som følge av dette ble han snart avvist av mange. 1. Korinter 1,18 var en trøst for ham på den tiden: «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.»

I 1971 ble han bedt om å forlate kirken han gikk i, og hvor han var assisterende pastor. De få som gikk ut sammen med ham dannet begynnelsen av Brunstad Christian Church i Detroit i Michigan.

En som opplevde brytningstiden den gangen husker Jethers oppmuntring. «Han sto fast på Guds ord, og han oppfordret oss til å gjøre det samme. Han sa ettertrykkelig: ‘Vi bryr oss ikke når vi blir avvist; vi har funnet veien til livet!’»

En annerledes misjonær

Jethers arbeid som misjonær rørte utallige liv over hele Nord-Amerika. En kvinne fra Ohio forklarer hvordan hun og hennes mann fikk umiddelbar hjelp når de hørte Jether for første gang: «Han talte krystallklart om ordet om korset i 1. Korinter 1,18, med svært praktiske eksempler på hvordan man kan bruke det i hverdagen. Vi tenkte: Ja, dette er svaret på alle våre egne problemer samt problemene i hele verden! Jeg trenger bare å henge på korset som Jesus gjorde, og lide min vilje til Kristi død. Da får jeg fred og glede inni meg og har det bra med alle mennesker.»

Hun forklarer også hvordan han tok en personlig interesse i å hjelpe dem til å komme til det livet han snakket om: «Jether talte ikke bare Guds ord inn i våre hjerter, men han ble en far for oss. Vi hadde spørsmål og Jether hadde svarene, ved Guds ord. Mange helger var vi på besøk hos dem, og jeg husker samfunnet vi hadde i Vinsons stue.»

Med utallige dager på reise, besøk i hjem og timer på telefonen, arbeidet Jether for å hjelpe enkeltpersonene han traff og som var interessert i hans budskap. I dag har Brunstad Christian Church voksende lokalmenigheter i Michigan, Ohio, Connecticut, Missouri, Oklahoma og New York i USA og i Ontario i Canada som er et direkte resultat av hans arbeid.

Og likevel, i alt sitt arbeid, søkte Jether aldri å trekke folk til seg selv, eller å bli stor. «Tjenesten tilhører Herren», sier Jether. «Min tjeneste var å gjøre folk til disipler med et ønske om å adlyde. Man vet ikke hva resultatet blir, men man arbeider i tro på Gud.»

En lykkelig mann

I dag er Jether en hengiven, gudfryktig mann. Han forkynner ordet om korset like inderlig som han gjorde for førti år siden. Hans iver for Guds ord har ikke avtatt.

Han formaner dem som ønsker mer enn en overfladisk religion om å gi sitt hjerte helt til Gud og søke å bli fylt med Den Hellige Ånd. «Du trenger kraften i Den Hellige Ånd for å kjempe, slik at du kan gjøre Guds vilje og ikke din egen!», sier han innstendig. «Du må ta det på alvor, slik at du ber mye og gransker Skriftene. Da vil du finne Gud i bønn og i hans ord. Hvis du gir ditt liv på denne måten, vil du få et liv som vil vare i all evighet!»

«I dag er jeg en veldig lykkelig mann! Jeg la hånden på plogen og jeg så aldri tilbake … og på grunn av det har jeg ingen ting jeg angrer på!»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.