Josefs holdning

Josefs holdning

Vi kan lære mye om holdninger av Josef.

5 min. ·

Et bønnesvar fra sin mor. Yndlingssønnen til faren sin. En drømmer av profetiske drømmer. Han mistet alt, og gjorde deretter et spektakulært comeback som kongens nestkommanderende. Hva var så spesielt med denne unge mannen?

Vi kan lese historien i 1. Mosebok. Om hvordan Josef, som var sin fars mest elskede sønn, ble solgt som slave av sine misunnelige og bitre brødre. Hvordan han ble kjøpt i Egypt av Potifar, en av Faraos offiserer. Hvordan han fant nåde hos Potifar og ble gjort til tilsynsmann over hans husstand, og alt han eide. Og hvordan Potifars kone prøvde å friste ham til å synde.

Det var en skikkelig vanskelig situasjon for Josef. Det kunne ikke komme noe godt ut av dette, uansett hva han gjorde. Men han hadde et rent og edelt sinnelag. For ham var det ikke snakk om å gi etter for henne. (1. Mosebok 39,7-9) «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud?» Det spilte ingen rolle for ham hva konsekvensene av disse handlinger kunne bli. Ingenting kunne få ham til å synde mot sin Gud.

Syndens store ondskap

Hva er innstillingen din når du blir fristet? Vurderer du det som et alternativ å gi etter for synd? Sammenligner du fordeler og ulemper, og tenker du på konsekvensene? Eller har du den samme gudsfrykten som Josef hadde? Vil du heller møte hvilken som helst konsekvenser heller enn synde mot din Gud?

Det dreier seg om å vite hvor alvorlig det er å synde. Hvis man virkelig hadde forstått hva Gud mener om synd – hvor mye han hater det – så ville det aldri være et alternativ for en å synde. Gud er hellig tvers igjennom, og han vil at alt i hans skapelse også skal være hellig. Synd ødelegger alt. Før synden var det harmoni mellom Gud og menneskene. Synd skiller mennesker fra Gud. (Jesaja 59,2) Gud elsker menneskene som han skapte, og ønsker å velsigne dem. Men han kan ikke gjøre det når synden kommer i mellom.

Ja, han er en kjærlig Gud, og det finnes tilgivelse for synd, men tenk hvor mye mer du kan glede ham når du har den samme, fastbestemte innstillingen som Josef. «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen?» Å velge å synde når du vet bedre er ikke småtteri.

Det betyr å være lydig mot den stemmen du hører, som formaner deg til å la være å gjøre noe. Som taler til hjertet ditt og viser deg når noe er utenfor Guds vilje. Enten det er noe «stort» som utroskap, som Josef ble fristet til, eller noe som virker relativt ufarlig. En liten løgn for å redde skinnet, for eksempel. Synd er synd for Gud, og han hater alt sammen, fordi det betyr at du har valgt å gjøre din egen vilje og leve for deg selv. Det er å avvise Guds vilje, og det er det samme som å si at hans vilje ikke er fullkommen; at det finnes et annet levedyktig alternativ.

Resultatet av å velge gudsfrykt

Men de som velger gudsfrykt framfor synd vil oppleve at det er absolutt verdt det. Det er ikke lett å si nei til synd. Det koster noe. Men ingenting som er verdt noe er billig. Og resultatet? «For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål.» (2. Korinter 4,17)

Josef fikk til og med autoritet i fengselet han ble kastet inn i. Gud ga ham gaven til å tyde drømmer, og dermed ble han uunnværlig for Farao. På forunderlig vis ble han opphøyet til å være nestkommanderende i hele Egypt! Og på toppen av det hele fikk han også sin far og familien tilbake. Dette skjedde ikke ved en tilfeldighet. Gud ser etter de som har en gudfryktig innstilling. Når en sier nei til det som en vet er galt, og velger å behage Gud i stedet, da vil en også oppleve velsignelse som Josef gjorde, på grunn av sin gudsfrykt. (Galaterne 6,9)

Holdningen du har dreier seg om beslutningen du tar. Bestem deg i dag for at du ikke vil gjøre ondskap og synde mot din Gud. Du kan be til Gud om at han kan lære deg å hate synden like mye som han selv gjør. Og stå ved beslutningen din. Gud styrker dem hvis hjerte er helt for ham. «For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.» (2. Krønikebok 16,9) Og du vil oppleve at syndens kortvarige nytelse eller fordeler ikke kommer i nærheten av å kunne sammenlignes med freden og velsignelsen du får når du velger å gjøre det gode. (Romerne 2,5-10)

Du vil oppleve at syndens kortvarige nytelse eller fordeler ikke kommer i nærheten av å kunne sammenlignes med freden og velsignelsen du får når du velger å gjøre det gode.

Josefs sinnelag var å hate synden og leve i gudsfrykt. Dette betydde at livet hans ble velsignet av Gud. Det kan også være slik for deg! Det er din avgjørelse. Bevæpne deg med innstillingen om at du heller vil dø enn å synde, og det kommer til å gå bra med deg. Gud skal sørge for det.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.