Kalt etter Guds råd

Kalt etter Guds råd

Gud har ønsket at jeg lever, men av hvilken grunn?

4 min. ·

Gud har ønsket at jeg lever, men av hvilken grunn?

Hva er hensikten med det hele?

Jeg er bare én person i en verden av milliarder, og alt tyder på at jeg i beste fall får i underkant av hundre år å leve her, og i «verste fall» ikke en dag til.

Hver dag bringer et sett av forhold, andres meninger, min egen tolkning av utviklinger i den politiske verden, min dagligdagse omgang med andre mennesker. Jeg nyter den naturlige skjønnheten i denne skapte verden like mye som andre gjør, om ikke mer, men jeg ser også med ærefrykt på omveltninger i naturen. Og som mange andre undrer jeg meg over hva Guds hensikt var med å tillate slike ødeleggelser.

Han gjør hva han vil, og han har ønsket at jeg lever – nå – men av hvilken grunn? Med de problemene jeg møter daglig, selv i mitt eget lille hjørne… hva er hensikten med det hele? Og hvorfor tok Gud seg bryet med å skape meg?

Det må være noe mer i min vandring med Kristus

Jeg er ikke som de fleste av mine likemenn: Jeg har fått nåde – og jeg anser det virkelig som nåde – å tro på Jesus; han renset bort mine tidligere synder da jeg ble omvendt, og den gangen gjorde det meg utrolig glad. Men jeg sitter igjen med en følelse av at det må være noe mer enn bare syndenes forlatelse i min vandring med Kristus. Gud må ha en hensikt med livet som han skapte i meg!

Når jeg åpner Bibelen, er det Jesu egne ord som taler til meg, nå. «Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.» Hebreerne 10, 7. Ja, han gjorde det; Jesus gjorde det. «Et legeme dannet du for meg.» Vent nå litt. Jeg har også en kropp. Har Gud også dannet en kropp for meg, for å gjøre hans vilje? Hva er hans vilje? Er det også tydelig skrevet i Bibelen?

Jeg leser i 1. Tessaloniker 4, 3 at Guds vilje er min helliggjørelse, og litt lenger ned på siden står det at Gud kalte meg til hellighet. Helliget, hellig … disse uttrykk passer for Jesus, men de passer også for meg! Jeg vet at Gud finnes. Derfor kan han også styrke meg til å leve et liv i hellighet og helliggjørelse, akkurat som Jesus. Her, i mine hverdagslige forhold, kan jeg bli helliggjort!

Å finne svarene

Utrolig! Jeg har funnet svar på mine spørsmål om hensikten med min eksistens! Gud har skapt meg til å leve et liv som behager ham, og han gir meg all den styrke og veiledning jeg trenger for å gjøre det! «… å styrkes med kraft i det indre menneske …» (Efeserne 3, 16) Hans vilje innebærer aldri å synde, og han styrker meg slik at jeg, til og med jeg, kan leve uten å synde, akkurat som Jesus levde.

Troens glede fyller meg, og selv om det er kamper fordi Satan også lever for å friste meg, har jeg mer enn nok forvissning i Guds Ord om at Guds vei med meg vil lykkes. Jeg ser at det å ha mine synder tilgitt bare var en begynnelse, og jeg ser frem til å vandre med Gud hver dag – en sann og trofast vei der jeg  følger «i hans fotspor, han som ikke gjorde synd …» 1. Peter 2:21-22 .

Jeg blir mer og mer lykkelig på denne helliggjørelses vei, og jeg vet at min glede vil strekke helt inn i evigheten for meg, etter at jeg dør.

Mening og hensikt

Lykken som jeg allerede har fått fra dette fabelaktige livet tvinger meg til å dele min historie med deg. Gud er en kjærlig Gud, og han har skapt deg med det samme utrolige formålet. Han bare venter på å kunne hjelpe og styrke deg til å leve et liv i fullstendig seier over synd! Hvilken bedre måte å bruke denne kroppen på, som han har laget for deg? Gi deg selv helt til Gud; les hans ord slik det er skrevet, og begynn å gjøre det! Jeg kan garantere at livet ditt vil bli fylt med mening og hensikt!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.