Kan du si at du er nidkjær for Herren?

Kan du si at du er nidkjær for Herren?

«Nidkjærhet» er ikke et vanlig ord i moderne tid. Det er derimot en nødvendighet for hver kristen!

4 min. ·

«Og Herren svarte engelen som talte med meg, med gode og trøstefulle ord. Og engelen som talte med meg, sa til meg: Rop ut disse ordene: Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion!» Sakarja 1,13-14.

Herren heter Nidkjær og er en nidkjær Gud (2. Mosebok 34,14), og alle hans virkelige sønner og døtre bærer det samme navn med rette. Om var forløper, Jesus, står det: «For nidkjærhet for ditt hus har fortært meg …» Salme 69,10. Alle sanne Jesu etterfølgere kan si det samme: «Følg med meg og se hvor nidkjær jeg er for Herren!» 2. Kongebok 10,16.

Kan du si at du er nidkjær for Herren?

Nidkjærhet er en nødvendighet

En må se en sak som overmåte stor og verdifull om man skal bli meget nidkjær for den. Paulus skriver at han aktet alt i verden for tap og skrap, da han fikk se den herlighet han kunne vinne i Kristus Jesus. (Filipperne 3,7-11) Det er nidkjærhet! Kristus og menigheten var hele hans livs interesse. Han hadde fått opplyste og salvede øyne, så han forsto hvor stort et disippelliv var. Han var grepet av kjærligheten til Kristus og visste alltid hva han arbeidet for, som han jaget etter med nidkjærhet. Han ba også inntrengende for de andre at de måtte få hjertets opplyste øyne, så de kunne se og forstå hva de egentlig var kalt til. (Efeserne 1,18)

Ja, nå gjelder det å forstå hva vi er kalt til, og så gå inn i det med stor nidkjærhet. Vi er omgitt av alle slags onde åndsmakter som vil binde og hindre oss. Likegyldige, sløve, late, umoralske og urene ånder vil gripe tak i oss. Dersom vi ikke våker og kjemper med tilstrekkelig nidkjærhet, så kjenner vi oss snart hjemme i denne verden og begynner å begjære de jordiske ting. Vi ser da ikke synden så alvorlig som den egentlig er og tar det ikke så nøye med litt urenhet, bitterhet, utakknemlighet, det å ha litt imot noen osv. Det er bedre å rive øyet ut og hugge hånden av enn å synde, sa Jesus. (Matteus 5,27-30) Han så klart!

Kristus og menighetens beredelse for hans komme må være hele vår interesse. Der må vi sette inn alle våre ressurser. Uten nidkjærhet får vi ikke del i den visdom som skal styre i all evighet. Herren er meget nidkjær for deg og meg for å komme oss til hjelp under alle slags situasjoner, hvis vi er av de helhjertede på Sion. Han sørger for at ikke en fristelse blir for stor for oss, og han gir oss alt som tjener til liv og gudsfrykt.

Tiden er kort

Nattmørket trenger seg frem med fart over jorden. Den tiden vi har igjen er kort, og vi må være rede da Kristus kommer for å hente dem som tilhører ham. Han renser seg selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. (Titus 2,14)

De fleste er nidkjære til å forsvare sin egen ære, til å tjene penger for å kjøpe alt hva de selv har lyst til. Taler man med slike om herligheten ved å fornekte seg selv og om å lide urett med glede, så er de gjerne langt vekk fra å se noe herlig i dette.

Men elsker vi Kristus høyere enn våre lyster, da har vi en nidkjær kjærlighet. Den gir ikke i svakhet etter en millimeter for synd i noen retning. Den elsker hva Gud elsker og hater hva Gud hater og skal alltid bo der hvor Gud bor.

«Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.» Åpenbaringen 3,16. Er vi i Kristus og ikke ser noe mere herlig der enn at vi blir lunkne og utadvendte, så er vi heller ikke verdige til å være der.

Tiden er kort, derfor skal vi enda mer oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. (Hebreerne 10,24-25) La oss prøve oss om vi alltid er i den første kjærlighets glød. Hvordan skulle vi da kunne tillate den minste synd å ha makt i vårt liv, når vi vet at enhver synd skiller oss fra Kristus?

Nidkjærhet fører til seier, vekst og fremgang, og vi har samfunn med Faderen, Sønnen og med hverandre i lyset. Vi kan med glede vente på «det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet.» Titus 2,13.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.