Kan du skape noe godt – ved hjelp av noe ondt?

Kan du skape noe godt – ved hjelp av noe ondt?

Uansett hvilken religion, livssyn eller idé et menneske kjemper for – er det sannsynligvis ment for å fremme noe som er godt. Men skal jeg skape noe godt, må jeg først selv være frigjort fra det onde.

3 min. ·

Uansett hvilken religion, livssyn eller ide et menneske kjemper for – er det sannsynligvis ment for å fremme noe som er godt, noe som gir frihet, glede, fred, trivsel, vekst og fremgang, noe som bygger et godt samfunn, skaper bedre mennesker og gir gode relasjoner mellom mennesker og mellom nasjoner.

Men skal jeg skape noe godt, må jeg først selv være frigjort fra det godes motsetning – det onde. Skal jeg overvinne det onde i denne verden, må jeg først overvinne –  det onde i meg selv.

Ond eller god kilde

Alt godt i denne verden har sitt utspring fra en god kilde, og alt ondt fra en ond kilde. Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt, sier apostelen Paulus i Romerne 7,18. Det kristne budskapet forkynner derfor kors over dette kjød som en ond kilde. Galaterne 5,24. Det gode fremmer vekst, trivsel og kreativitet, det onde forårsaker stagnasjon, isolasjon, uhygge og passivitet.

Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Matteus 7,18. På fruktene skal dere kjenne dem. Vers 16. Det himmelske budskapet som Jesus kom med omskaper hele treet fra ondt til å bli godt. De gode fruktene kommer fordi treet har fått forbindelse med en god kilde som den trekker saft og næring opp fra. Den gode kilden er Guds ord og Den Hellige Ånd.

Positive eller negative virkninger

Dere menn: Elsk deres koner, og vær ikke bitre mot dem, sier apostelen Paulus i Kolosserne 3,19. Vi kan spørre: Hvilke positive virkninger fører ord uttalt i vrede og bitterhet med seg i ekteskapet eller i hvilke som helst andre forhold? Bitre ord skaper dyster og trykkende stemning, og intet godt, ei heller noen løsning på problemene kommer ut av dem. Årsaken til problemene er jo at man selv ikke er frigjort fra det onde.

Ved erkjennelse av sannheten finner en at det er egne lyster og krav som stenger. Frigjort fra egenkjærligheten får en del i kjærligheten som er en positiv kraft som tiner frosne hjerter, river murer, forener de adskilte, skaper kontakt og åpenhet, gir tillit og fortrolighet! Altså – frem med det positive!! Frem med alt som er godt!!

Tungen som redskap

Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt. Ordspråkene 18,21. Med tungen kan du drepe gleden og freden, så tvil og mistillit og med tungen kan du skape en god atmosfære, et godt samarbeidsklima, skape håp og tro, gi mot og oppmuntring, skape tillit og fortrolighet. Alle mennesker må ete (leve med) frukten (konsekvensen) av sine ord.

Hevn og gjengjeldelse

Paulus skriver i Romerne 12,17 og 21: Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne! … La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.

Gjengjeldelse og hevn fra mennesker mot mennesker har aldri skapt noe godt i denne verden. Hevnen hører Gud til. Den er hans sak, hans bord. Det lønner seg derfor aldri å gi rom i sine tanker, og enda mindre å gi uttrykk for ønske om straffedom eller hevn over noe menneske, uansett hva det mennesket har gjort. Da kan det være godt å tenke på hva en selv er blitt tilgitt og at Jesus, Guds Sønn, har gitt sitt liv til soning for alle mennesker. 1. Johannes 2,2.

Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Lukas 7,47.

Du kan ikke skape noe godt ved hjelp av noe ondt!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.