Kan Gud virkelig tilgi min fortid?

Kan Gud virkelig tilgi min fortid?

I Bibelen kan vi lese at vi kan få syndenes forlatelse. Men er dette virkelig mulig? Kan Gud virkelig tilgi min fortid?

6 min. ·

I Bibelen kan vi lese at vi kan få syndenes forlatelse. Men er dette virkelig mulig? Kan Gud virkelig tilgi min fortid?

Plages du av alle de dårlige tingene du har gjort? Skaden og smerten du har påført andre ved dine tankeløse ord og uforsiktige handlinger. For ikke å nevne alle de skjulte synder som bare du vet om. Det føles som om du bærer hele verden på dine skuldre.

Lukk øynene og forestill deg et øyeblikk at Gud har tilgitt deg hver eneste ting du noensinne har gjort. Ville ikke det være en enorm byrde som fjernes fra sinnet ditt? Å kunne starte med blanke ark! Ville ikke det plutselig gjøre livet mye mer attraktivt? Det høres for godt ut til å være sant, men er det virkelig tilfelle? Kanskje du sitter der og tenker: Kan Gud virkelig tilgi meg min fortid?

Gud er ikke menneskelig

Som mennesker skal det ikke så mye til for oss å bli bitre. Vi bærer lett nag, blir lett fornærmet og får en underbevisst tilfredsstillelse i å klamre oss til ting visse mennesker har sagt eller gjort mot oss. Med en slik bakgrunn bør det ikke være overraskende at det er nesten umulig for oss å forstå Guds usedvanlige evne til å tilgi. Å tilgi andre virker så langt borte, helt uaktuelt! Det ville være som å late som ting aldri hadde skjedd, la folk slippe unna, ustraffet!

Det er nesten umulig for oss å forstå Guds usedvanlige evne til å tilgi.

«Men de fortjener det ikke…» Hva var det? Stopp opp et øyeblikk og reflekter over fortiden din igjen. Er du virkelig i en posisjon til å bestemme hva andre mennesker fortjener? Har noen av oss rett til det

I både Den gamle- og Den nye pakt står det svart på hvitt hva vi syndere virkelig fortjener. Apostelen Paulus sier det slik: «For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø.» Romerne 8,13. Gud er rettferdig og hans ord står evinnelig. Det ser mørkt ut – vi fortjener tydeligvis alle dødsstraffen.

Jesus – en løsepenge for menneskene

Ja, dette er slutten som ville ha ventet oss alle; vi hadde dødd i våre synder, hvis ikke Gud selv hadde vist oss sin utrolige kjærlighet: «For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.» 1. Timoteus 2,5-6.

Jesus Kristus ga seg selv som løsepenge for menneskeheten! Helt frivillig kom han ned til jorden og betalte hva Gud krevde, i sin helhet. Jesus døde som en uskyldig mann, for nettopp deg! Han døde for oss alle, og betalte for våre synder med sitt eget dyrebare blod og åpnet dermed opp en vei tilbake til Gud. Paulus beskriver storheten av dette offeret i Romerne 5,7-8: «For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig – skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»

Betingelsene for tilgivelse

Men det står også i Matteus 6,14-15:  «For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.» Dette gjør det klart at å tilgi andre ikke bare er en anmodning eller en tjeneste som Gud vil ha til gjengjeld. Det er et vilkår, og uten at denne betingelsen oppfylles får vi ikke tilgivelse.

Å tilgi andre er ikke bare en anmodning  eller en tjeneste som Gud vil ha til gjengjeld. Det er et vilkår, og uten at denne betingelsen oppfylles får vi ikke tilgivelse.

Det andre vilkåret finner vi i Apostlenes gjerninger 3,19: «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet.» Denne omvendelsen er en snuoperasjon fra den gamle ferden til noe nytt. Det er ikke bare en skamfølelse fordi du har syndet, men et helhjertet ønske om aldri å synde igjen

Disse er livsviktige punkter, og to viktige spørsmål å stille seg selv: Hvor rask er jeg til å tilgi andre? Og har jeg virkelig omvendt meg fra mine synder?

Dette bør vekke hver og en av oss til en dyp, varig takknemlighet og inderlig kjærlighet til Jesus Kristus, som betalte dette offeret for oss. Han påtok seg kjød og blod, slik at han kunne være som dem han kom for å frelse, og være i stand til å hjelpe dem. Han vil at mennesker skal leve som han gjorde; han vil at de skal seire over synden og herliggjøre Gud med sine legemer, akkurat som han gjorde. Det er også grunnen til at han ønsker å tilgi våre synder: Etter at vi er tilgitt, kan vi begynne på dette nye livet og vise vår kjærlighet og takknemlighet ved å følge ham. Vi kan være blant dem som han ikke skammer seg over å kalle sine brødre. Hebreerne 2,9-18.

Mens du tenker på dette, husk på kjærligheten som Jesus hadde da han døde for deg – en rettferdig for urettferdige – og glem aldri at du er blitt renset fra dine gamle synder. For hvor ville noen av oss ha vært hvis vi hadde fått det vi virkelig fortjente?

Hvor ville noen av oss ha vært hvis vi hadde fått det vi virkelig fortjente?

«Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.»

Salme 103,10-12

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.