Kjærligheten gjemmer ikke på det onde

Kjærligheten gjemmer ikke på det onde

Det er umulig å elske noen, samtidig som man holder hendelser fra fortiden imot dem.

3 min. ·

Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. (1. Korinterne 13,5)

Det er umulig å elske og tenke godt om noen, og samtidig holde hendelser fra fortiden imot dem, som et register over ubetalt gjeld.

Når du tenker på denne personen så husker du på den ene og den andre hendelsen, og Satan nyter å plage deg med å minne deg på disse hendelsene i detaljer. Du vet at Gud vil at du skal tilgi dine medmennesker, og du vil jo selv bli tilgitt for dine overtredelser, men det kan du ikke hvis du har noe imot noen. Da kan heller ikke Gud tilgi deg og kaste dine synder i havet, fordi du holder fast på det onde og fortsetter med å grave i fortiden!

Det er forskjell på å huske hendelser fra fortiden og det å holde det imot noen. Når noen er blitt traumatisert gjennom misbruk og vold kan de smertefulle minnene vare i mange år, men det å være i stand til å tilgi er en del av helbredelsesprosessen og motsier ikke behovet for at folk tar ansvar og tar konsekvensene av sine forbrytelser.

Det er vanlig at folk husker godt andres feiltrinn fordi deres egen stolthet er blitt fornærmet, eller deres eiendom blitt ødelagt. De vil ha hevn eller se den andre personen bli ydmyket på en eller annen måte, selv om det som har skjedd var i uvitenhet eller et uhell. Dette er langt borte fra Guds kjærlighet og den gleden som er i himmelen når en synder angrer og ikke vil synde igjen. Jesus kunne si på korset: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Lukas 23, 34)

Josef ble ikke bitter – tvert imot

De som går med bitre tanker er aldri glade, fordi deres tanker ikke er Guds tanker, og han kan ikke velsigne dem. De tror ikke på Guds kjærlighet og visdom, som Josef i 1. Mosebok 50,19-20, da brødrene hans var redde for at han ville hevne seg for det de hadde gjort imot ham noen år før.

De som tilgir slik Jesus tilgav, ser og opplever Guds godhet 

Josef visste i sitt hjerte, selv før loven, at hevnen tilhørte Gud. Guds barn overlater det til sin far. Josef sa: «Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker.» 
De som har holdt hjertene sine rene midt i alt det onde, de kan erfare fra andre mennesker, tilgi slik Jesus tilgav, se og oppleve Guds godhet, og være i stand til å overvinne det onde med det gode. «Og han trøstet dem og talte vennlig til dem.»

Elske hverandre som Kristus elsker oss

Den kjærligheten vi har sett i Jesus Kristus som døde for oss, har ført oss til omvendelse fra vår egen hardhet, egoisme og stolthet. Så kan også vi være med og forsone—ikke holde fast på andres overtredelser, ikke gjemme på noe ondt og til stadighet ta opp disse hendelsene—men vise menneskene hvor velsignet det er å elske hverandre som Kristus elsker oss (2. Korinterne 5,19-20, 1. Johannes 4,7-8). Hvilken velsignelse det er å bli frelst fra bitterhet og hat, og motta barmhjertighet og nåde fra Gud til å komme inn i hans rettferdighets, freds og gledes rike!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.