Kjenner du Jesus på denne måten?

Kjenner du Jesus på denne måten?

Det er bare én måte å bli virkelig kjent med Jesus på.

5 min. ·

Dette er ikke «10 trinn til Jesus», eller en leseguide til Bibelen. Det er en invitasjon til å leve akkurat som Jesus! Det er den eneste måten å bli virkelig kjent med ham på.

Når kjenner man egentlig noen?

Har du noen gang dratt på en lengre reise med noen venner, kanskje noen du trodde du kjente godt i utgangspunktet? Da har du kanskje også erfart at du kjenner de samme personene i en helt annen grad etter turen. Det man har opplevd har gjerne knyttet hverandre enda tettere sammen. Man har noe mer til felles.

Når man deler øyeblikk, små og store, så bindes det usynlige bånd mellom mennesker. Det er akkurat slik jeg kan bli bedre kjent med Jesus! Jeg har mulighet til å dele mange, mange erfaringer med ham, helt personlig. Jeg kan ha et helt liv til felles med ham, om jeg vil.

Jesus og jeg

Det er bare én måte å bli virkelig kjent med Jesus på: ved å leve det samme livet som han gjorde. Det betyr at jeg har det samme målet som han hadde – å leve et syndefritt liv. Å bli forvandlet fra en som reagerer med dårlige reaksjoner og tanker, til en som er fylt av godhet i alle situasjoner. Målet blir da ikke noe mindre enn guddommelig natur.

Da kan vi begynne å dele erfaringer, Jesus og jeg. «Jesus, jeg kjenner at jeg er så svak! Ofte når jeg har gjort noe bra, blir jeg fristet til si noe slik at jeg får ære for det. Selv om jeg har bestemt meg for å leve kun for Gud, så blir jeg fristet til å leve for mennesker!» Da svarer Jesus: «Kjære venn, jeg vet akkurat hvordan du har det! Jeg har vært der, jeg ble også fristet til storhet og æresyke. Men hver tanke ble overvunnet ved Guds kraft. Så gi ikke etter, gi ikke opp! Det vil lykkes for deg også!»

Jesus later ikke bare som om han forstår hva vi går gjennom. Han vet det. Han har erfart det. Han vet akkurat hva det koster å gi sin egen vilje i de øyeblikkene der. «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» (Hebreerne 4,15) Når jeg gjør det samme, oppstår det en helt spesiell forbindelse mellom Jesus og meg.

«… så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død.» (Filipperne 3,10)

Kontakten mellom oss blir bare sterkere og sterkere når jeg døder synden slik som han gjorde. Jeg blir kjent med Jesus gjennom denne kampen. Når det føles tungt og vanskelig, så kan jeg oppmuntre meg selv med tanken om at Jesus har vært i samme type situasjon, men beviste at «den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden» (1. Peter 4,1) Jeg blir også mer og mer lik Jesus når jeg går på denne veien, og ikke minst lykkelig!

Jeg trenger Guds hjelp og veiledning for å leve som Jesus

Når Jesus selv ble fristet til synde, og for eksempel merket at han hadde lyst å tenke urene tanker, ga han aldri etter for disse lyster. Allikevel så trengte han noe mer for å kunne fornekte disse tankene, for å fornekte sin egen vilje i disse situasjonene; han trengte Guds veiledning og var avhengig av å høre hans tale og lyde hans ord for å finne fram på veien (Johannes 5,30, Hebreerne 5,7-9). Gud selv var hans rådgiver gjennom hele livet, og viste ham veien gjennom situasjonene slik at han alltid kom seirende ut på andre siden.

Jesus ofret seg selv i kraft av en evig Ånd (Hebreerne 9,14). Det var i denne kraften at han kunne avvise synden hver gang han ble fristet. På pinsefestens dag for snart 2000 år siden sendte han Talsmannen, Den Hellige Ånd til jorden for å veilede og styrke oss. Hvis jeg vil leve som Jesus, så trenger jeg Den Hellige Ånd. Men hvordan kan jeg få ham i mitt liv?

Svaret er enkelt: jeg må be om å få ham. Jeg må ha omvendt meg helhjertet til Gud, ogønske av hele mitt hjerte å leve for ham og følge etter Jesus. Han gir Den Hellige Ånd til alle de som er lydige mot hans bud (Apostlenes gjerninger 5,30). Gud gir ham gladelig til meg! Det er ikke noe han heller ønsker, enn at jeg skal få seier over synden. Ved denne Ånden får jeg en styrket vilje til å lide, til å gi hva det koster for å bli Jesus verdig.(Apostlenes gjerninger 1,8, Sakarja 13,1)

Jeg kan altså lese om Jesus. Jeg kan be til Jesus. Jeg kan tenke på Jesus. Men det er bare én måte å bli virkelig kjent med ham på – ved å være lydig og leve som Jesus.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.