Korsets kraft

Korsets kraft

Paulus var i stor frykt at korset ikke skulle miste sin kraft. Les om hva kraften er og hvordan den kan beholdes.

4 min. ·

«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» 1. Korinter 1,18.

Både for jøder og grekere kan vi forkynne Guds kraft og Guds visdom. (V. 24.) «… ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.» 1. Korinter 1,17.

Korsets kraft: En kraft til å sette alt i rette skikk

Den kraft som er gitt oss ved ordet om korset, er en kraft til å sette alt i rette skikk etter Guds visdom. Kloke tanker og diskusjoner kan ikke føre noen inn i en fullkommen enhet, men det kan ordet om korset. Jøder og greker som er vidt forskjellige som mennesker, og har levd i hat til hverandre, kan frelses i den grad ved korsets ord at de kan bli nye mennesker i ekte broderskap som varer evig.

Paulus var i skrøpelighet og under stor frykt og beven når han tenkte på at mesterskap i tale og kloke mennesketanker skulle trenge inn i menigheten og svekke ordet om korset til frelse ved Guds kraft og Guds visdom. (1. Korinter 2,1-5.)

Ordet om korset er død over alt som har med syndens begjær å gjøre i alle retninger, og det nye menneske blir født frem til seier, gagn og glede. Jesus ble salvet med gledens olje fremfor sine medbrødre, fordi han elsket rett og hatet urett. (Hebreerne 1,9.)

Bli kjent med Jesus ved ordet om korset

Jesus var den første som hver dag tok korset opp, hvor han plasserte kjødet med dets lyster og begjæringer. På denne korsvei har han gjennom tidene fått medbrødre som hører ham til, i samme ånd og samme sinn. De er blitt forbrødret med Jesus, som er den største og ypperste, og med alle dem som har hatet synden og elsket sannheten i Jesus Kristus.

Elsker jeg ordet om korset, så får jeg også «kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død.» Filipperne 3,10. «For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.» Romerne 6,5.

De ugudelige ser det som en dårskap å fornekte syndens lyster og begjær. De går på dødens vei og tror det er livets vei. Syndens lønn er døden. (Romerne 6,23; Romerne 8,13.)

Ordet om korset skaper skarpe skiller mellom ondt og godt, mellom livets vei og dødens vei, og kan forene mennesker av alle nasjoner i et nytt og velsignet liv. «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri – Kristus er alt og i alle.» Kolosserne 3,11.

Sann frelse ved korsets kraft

Får ikke ordet om korset gjort en radikal utskillelse og sammensmelting med livets ord, så blir det bare religiøsitet.

Uten kors ingen fred og enhet i hjem og menighet. Uten kors i kjærligheten blir det bare en menneskelig kjærlighet som ikke holder mål med den kjærlighet som utøses i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, og som tror alt, håper alt og tåler alt. Slik kan vi ta frem hver dyd. Dersom ikke ordet om korset far skilt det uedle fra alt det edle, så får kjødet leve. Det blir ingen død over selvets krav.

Med rettferdighet følger det da egenrettferdighet, og med visdommen følger mennesketanker som forenes med den visdom som er her nedenfra, og er jordisk, sanselig og djevelsk. (Jakob 3,15.). Med barmhjertighetsgjerninger følger æresyke og selvhevdelse. Istedenfor sann Gudsfrykt, så blir det gudfryktighets skinn uten kraft. Istedenfor den edle og fine ydmykhet som gir rik nåde fra Gud, så blir det ytre fromhet og hykleri som Gud hater.

Alt kan se så fint ut utenfra, men Jesus sier i Lukas 12,1: «Ta dere i vare for fariseernes surdeig, som er hykleri.»

Springer ikke dydene ut fra et rent hjerte, så blir alt urent.

Ved korset er verden korsfestet for oss og vi for verden. (Galaterne 6,14.)

Ved korsets utskillelse blir bare det ekte, sanne og rene stående for Gud og til hans ære.

Ordet om korset er i sannhet en Guds kraft til frelse for hver den som tror.


Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i oktober 1986.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.