Han som selv i Kristus oss utvalgte

SANG: Denne jordens Skaper har en personlig interesse i deg!

Kristen sang om Guds kjærlighet

Du er kalt og utvalgt av Gud, som har et brennende ønske om at det skal gå bra med deg! Hør på denne sangen om Guds kjærlighet – jordens Skaper har en personlig interesse i deg. Han vil forvandle deg og gi deg fred, glede og velsignelse når du setter hele din lit til ham! Videoen er fra en online gudstjeneste i Brunstad Christian Church i mars 2020, og sangen blir fremført på engelsk.

Her er den originale sangteksten på norsk:

Han som selv i Kristus oss utvalgte,
endog før enn verdens grunnvoll var,
og i tidens fylde kjærlig kalte,
mer enn faders omhu for oss har.
Dag og natt hans ømme hjerte brenner,
kun for deg å kunne gjøre vel.
Om du legger allting i hans hender,
skal du frelses, ånd og kropp og sjel.

Han som styrer jord og himlens baner,
måler havet i sin hule hånd,
han med deg og meg har store planer,
og med nidkjærhet attrår vår ånd.
Om du deg fra verdens tomhet vender,
skal du bli hans herlighet til pris.
Når du legger allting i hans hender,
han deg danner på guddom’lig vis.

«Prøv meg dog», så lyder enn hans stemme.
Salig den som tok ham på hans ord!
Ja, om enn en mor nå kunne glemme,
han er ømmere enn noen mor.
I det hjerte som sin nød erkjenner,
taler han sitt underbare «bliv!»
Om du legger allting i hans hender,
åpnes himlens sluser i ditt liv.

Intet under, sjelen stille hviler!
Søt er hvilen bakom død og grav.
«I hans hånd er alle mine tider.»
All bekymring svant i nådens hav.
Om du trolig fast ved Herren henger,
blir som floden bred og dyp din fred.
Når du legger allting i hans hender,
fylles all din trang i herlighet.


Hør på mer kristen musikk på AktivKristendom, eller utforsk YouTube-kanalen ActiveChristianity for flere taler, musikk og korte videoer.

Tittel: He Himself who chose us out in Jesus
Tekst: Laurentze Mørch
Melodi: Folk melody by Wilhelm T. Söderberg
Artister: Jennifer Bertelsen, Nancy Ann Helgesen
Fra BCC songboken «Herrens Veier» #295
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org
Produsert av Brunstad Christian Church

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.