Kristen sang om håp – Vi er i troens ånd blitt styrket

SANG: Spesielt for de som fristes til å miste motet!

Kristen sang om håp

Denne oppløftende kristne sangen om håp er en påminnelse for oss om at selv om det ennå ikke har lyktes for oss i vår kamp mot synd, kan vi holde fast på vårt håp om at det vil lykkes – ved tro! Ikke gi etter for motløshet! Aldri mist håpet!

Denne musikkvideoen er et samarbeid mellom medlemmer av Brunstad Christian Church fra Frankrike og Kamerun, og de synger på fransk sang # 469 fra familiesangboken «Mandelblomsten».

Tekst:

Vi er i troens ånd blitt styrket,
motløsheten er under fot.
Ingen kampprisen fra oss skal røve.
Nei, vi er fylt av Guds Ånd, kraft og mot!

Ja, hør ungdom: Hva sier håpet?
Håpet sier: Ved tro du kan!
Troen gjør at du kan vinne seier
og strø velsignelse – tro at du kan!

Nå kan vi glede oss i trengsler,
for de bringer oss herlighet.
De små rever vi stadig må fange!
Da må vi gå på med stor nidkjærhet.

Vi må nok sannhetslyset elske,
skal vi stride en troens strid.
Sannhetsfrøet vil vokse i hjertet,
så himmelriket, det gror i vårt liv

Fra familiesangboken «Mandelblomsten» #469
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org
Produsert av Brunstad Christian Church

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.