Kristendom for ungdom!

Kristendom for ungdom!

Hva har kristendommen å tilby en engasjert, livsfrisk og handlekraftig ungdom? Hvilke muligheter finnes for en som så gjerne vil utgjøre en forskjell?

4 min. ·

Ungdomstid er blomstringstid. Ungdom er gjerne radikale, idealistiske og handlekraftige. De fleste av verdens revolusjoner de siste tiårene har vært drevet fram hovedsakelig med ungdom i frontlinjen.

Skal det gås på barrikadene for en sak med idealistisk profil er det gjerne unge mennesker som stiller opp. Dette skjønte også våre store diktere når de i sin tid manet til innsats og engasjement for menneskeverd og frihet. Da henvendte de seg ikke til de gamle og veletablerte, da var det til ungdommen de skrev.

Store flokker unge mennesker går i dag rundt med planer og ønsker om å utrette noe for menneskeheten. Løse kreftgåten. Kjempe for miljøet. Bekjempe sult og fattigdom. Ta seg av de svake i samfunnet. Listen er lang, det mangler ikke på områder å engasjere seg i for de som gjerne vil utgjøre en forskjell. Noen få finner en sak som de kjemper for med et sterkt engasjement som varer livet ut. De fleste engasjerer seg en tid, men blir fort desillusjonert eller oppslukt av voksenlivets viderverdigheter. Etter som årene går blir idealismen gjerne overvunnet av karrierejag og behov for penger og anerkjennelse.

Hva har så kristendommen å tilby en engasjert, livsfrisk og handlekraftig ungdom? Hvilke muligheter finnes for en som så gjerne vil utgjøre en forskjell?

En livskraft for dagen i dag!

Evangeliet om Jesus – hans liv, hans død og hans oppstandelse – åpner uante perspektiver for alle som har et brennende og helhjertet engasjement for å utrette noe positivt i verden! Det innbyr til et liv i tjeneste for medmenneskene, et liv der hver eneste dag innebærer en mulighet for å gi av seg selv. Det inviterer til å være med og avhjelpe nød, til å gi de trengende hjelp som får dem til å juble i takknemlighet gjennom en hel evighet. Kan man tenke seg et mer meningsfylt og givende liv å engasjere seg i?

Kristendom er ikke kloke tanker som må læres og forstås eller frelsesteorier som må pugges. Heller ikke er det enestående menneskelige prestasjoner eller mystiske ritualer. Kristendom er ikke en livsforsikring for dommedag, det er en livskraft for dagen i dag! Kristendom er et liv der menneskets personlige utvikling går hånd i hånd med et stadig økende engasjement for andre. Det er et liv i stadig dypere glede over å kunne være et redskap for Guds omsorg og nåde mot menneskene.

Dette livet er åpent for alle

Dette livet er ikke reservert for mennesker med spesiell karakterstyrke, utdannelse, kulturbakgrunn eller begavelse. Det er åpent for alle. Imidlertid er det en inngangsport som må passeres – Gud vil ha hele hjertet. Han vil ha tankene, framtidsplanene og engasjementet. Dette vil han ikke dele med noen. Får han imidlertid dette er det ingen grenser for hva han vil utrette i og gjennom et menneske.

De som har tatt dette skrittet opplever snart at blikket også må vendes innover. Mennesket kommer til kort, fordi synden snart kommer fram – midt i den sterke trangen etter å være til hjelp for andre. Da er det livet for alvor blir interessant! Da starter et krigstog mot egoisme, stolthet, avind og alle andre synder som legger hindringer i veien for trangen om å være til hjelp. Han som har fått hele hjertet følger nøye med, og garanterer selv for seieren.

Da er det ikke lenge før gleden begynner å gjennomsyre mennesket. En dyp takknemlighet sprer seg i hjertet, en kjærlighet til frelseren som øker og utvikles resten av livet. Trangen til å være til hjelp for andre mennesker øker stadig og blir mer dypfølt. Livet blir meningsfylt og interessant og gir en langt større tilfredshet enn mennesket noen gang kunne oppleve ved å leve ut egne drømmer eller interesser.

Det er ikke nødvendig å reise til fjerne land for å få utløp for denne trangen. Tvert i mot er det nok å løfte blikket og se på sine nærmeste omgivelser. Mon det ikke der er rikelige oppgaver å ta tak i for en som brenner av engasjement, en som gjerne vil være til hjelp?

Mon ikke dette er et budskap for ungdom som gjerne vil gjøre en forskjell?

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.