Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag, 40 dager etter første påskedag, har blitt feiret i kristendommen fra dens tidligste begynnelse, og det med god grunn.

4 min. ·

Ifølge Lukas hadde Jesus fremstilt seg som oppstått fra de døde, og «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser… I førti dager viste ham seg for dem og talte om det som hørte Guds rike til.» Apostlenes gjerninger 1,3.

Kristus er oppstanden!

Det må ha vært uforglemmelige opplevelser for disiplene, da de kunne høre og se Jesus i sitt oppstandelseslegeme. Det var bevis som ikke kunne bestrides, bevis på at han fullstendig hadde beseiret både synden og Satan, ja døden selv. Akkurat som for de to disiplene som gikk sammen med Jesus på veien til Emmaus (Lukas 24,13-32), må disiplenes hjerter ha brent av begeistring og undring. Han viste seg for dem i den øverste salen på første påskedag, og en uke senere fikk Thomas ta på Jesu oppstandelseslegeme, som bar merkene etter korsfestelsen, beviset på at han hadde dødd for synden, en gang for alle. (Johannes 20,19-29)

Det var ingen som helst tvil. Jesus Kristus var oppstått fra de døde. Alt han hadde profetert om seg selv var sant. I 33 år hadde han vært på jorden, som et menneske med en natur som oss, og han ble fristet på alle måter slik som oss.Ved å døde synden og egenviljen sin, seiret han over Satan, som hadde makt over døden, og banet en vei gjennom kjødet som vi kan følge. Han hadde gitt seg selv som et lyteløst offer for Gud – en fullkommen soning for menneskehetens synder. Satan kunne ikke lenger anklage noen ovenfor Gud, fordi gjelden var betalt. (Kolosserne 2,13-14) Dessuten oppmuntret Jesus dem til å bli i Jerusalem fordi de også veldig snart skulle få kraft til å seire og bli hans vitner ved den Hellige Ånd, som han skulle sende til dem fra himmelen.

Jesus kommer tilbake til sin Far i himmelen

Men for å gjøre dette måtte han først dra tilbake til himmelen, og innta sin rettmessige plass ved Faderens høyre hånd. Dette fant sted i nærheten av Betania, på Oljeberget. (Lukas 24,50) Det ble et herlig friluftsmøte. Med løftet om at han ikke ville etterlate disiplene alene, men gjennom den Hellige Ånd, Trøsteren, Hjelperen og Læreren til rettferdighet, ville han for alltid være hos dem, helt til verdens ende. (Johannes 16,7, Matteus 28,18-20) Jesus ble tatt opp rett foran øynene deres, «og en sky tok ham bort fra øynene deres».

Hvis vi hadde vært der, tror jeg vi også hadde stått der i et stille farvel, med blikket festet mot himmelen hvor Jesus forsvant. Men Gud har et arbeid å gjøre i oss, og han sendte to engler for å gi disiplene marsjordre, «‘Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så han fare opp til himmelen’. De vendte da tilbake til Jerusalem (…) Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre.» Apostlenes gjerninger 1,9-14. Disse 120 menneskene var de første fruktene av menigheten, og det ble dem gitt å legge grunnlaget for Guds tempel på jorden, skapt av levende stener som følger Jesus på den vei han har banet for oss.

Tempelet fullføres

Nå i disse dager gjør Gud ferdig toppstenen til bygningen, disipler som i ett legeme bygges sammen til et hellig tempel i Herren, med Jesus Kristus selv som hjørnestenen. (Efeserne 2,14-22) Når dette verket har blitt fullført, da vil opprykkelsen komme, vår egen himmelfartsdag. Da skal de trofaste disiplene, som også er førstegrøden for Gud og Lammet, rykkes opp i skyen for å møte ham.

Og når han kommer tilbake, og igjen stiger ned på Oljeberget på sin hvite hest, Kongenes Konge og Herrenes Herre, han som kalles Trofast og Sanndru, da vil disiplene være der sammen med ham, og sammen vil de rense jorden for all ondskap og urettferdighet. (Sakarja 14,4-5, Åpenbaringen 19,11-21)

Ja, Kristi himmelfartsdag er en dag vel verdt å feire. Det var en tid da det var en helligdag, og folk kunne gå i kirken og tilbe Gud og Jesus, selv om de kanskje ikke fullt ut skjønte betydningen av det. Men Antikristens ånd jobber for å bytte ut religiøse høytider med sekulære fridager, med den hensikt å forandre tidene (Daniel 7,25), og for mange er Kristi himmelfartsdag bare en hvilken som helst annen dag. Må så mange som mulig få forståelse for denne dagens spesielle betydning i Guds herlige plan for menneskehetens frelse.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.