Kvinner i Kristus: Ubegrensede muligheter

Kvinner i Kristus: Ubegrensede muligheter

Vi er med å feire kvinner i dag, og alle dager!

5 min. ·

Den 8. mars setter hele verden fokus på kvinner, og på ActiveChristianity er vi med.

Kvinner i Kristus

Vi har alle kjent kvinner som er forbilder på hva vi kan oppnå når vi gir våre liv i Guds hender. Kvinner som viser at et liv som leves etter Guds ord er et liv som fører til sann lykke, glede, fred og hvile. Liv som er rike og interessante. Liv som har overvunnet motgang, utvidet grenser, fastsatt standarder, håndtert smerte og motgang, og som alltid vinner seier i Kristus. (2. Korinter 2,14) Dette er kvinner i Bibelen, åndelige ledere, mødre, søstre, bestemødre, tanter, venner, etc.

Vi er en del av et fellesskap som oppmuntrer og styrker hverandre, midt i livet vi lever, uansett omstendighetene våre, for å være slike kvinner. Ved Guds nåde over våre liv er dette noe vi alle kan gjøre.

Det spiller ingen rolle i hvilken situasjon du er, om du er en offentlig person, om du er på arbeidsplassen, i vennekretsen din eller blant familien: Som en kristen kvinne er mulighetene dine ubegrenset innenfor Guds vilje for deg. Det viktigste er ikke at vi får frem våre egne ideer om hva vi ønsker å oppnå. Det er at vi finner hva Guds vilje er, og at vi bruker all vår energi og tid til å kjempe for at hans vilje skjer på jorden som i himmelen gjennom våre liv. (Matteus 6,10)

Søk visdommen ovenfra

Det er mange saker å kjempe for, mange ting vi kan bli involvert i, og mange ganger da urettferdighet skal beseires, enten det gjelder vårt personlige liv eller i større skala. For å gjøre det på riktig måte trenger vi visdom. Hvis vi bare slår til, sikker på vår egen forstand om hva som er riktig og hva som skal gjøres, oppnår vi ikke rettferdighet. (Jakob 1,19-20) Hvis vi ønsker å oppnå noe, må vi søke visdommen som kommer ovenfra.

«Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke.» Jakob 3,17.

Hver kvinnes oppgave fra Gud er forskjellig. Vi kan kjempe for likestilling, respekt og rettferdighet, stå opp mot diskriminering på arbeidsplassen, strebe etter å være den beste moren, eller bare være opptatt med å gå på vår egen vei i livet. Uansett hva det er må vi ransake oss selv og sørge for at det vi gjør er gjort i visdommens ydmykhet. Ikke for å opphøye oss selv, men fordi vi tror at disse handlingene er det som Gud vil at vi skal utføre.

Visdom er å «finne sitt liv, og miste det». (Matteus 10:39) Med andre ord, å finne våre menneskelige reaksjoner og impulser i en gitt situasjon, impulser som er bundet til synden i kjødet, for så å miste dem for å oppnå Guds vilje i stedet. Da kan vi begynne å se situasjoner slik som Gud ser dem, ikke gjennom vår menneskelige forståelse. Vi finner visdommen som vi trenger ved å søke Gud, i stedet for å søke vårt eget.

«Visdom er bedre enn krigsvåpen. Men én synder kan ødelegge mye godt.» Forkynneren 9,18.

«Det skal komme trygge tider for deg, en fylde av frelse, av visdom og kunnskap. Herrens frykt skal være Sions skatt.» Jesaja 33,6.

Kristendom basert på Guds ord

Kristendommen som er basert på Guds ord, og ikke på menneskeskapte ideer og ideologier, er lederen i ekte likestilling og er ikke diskriminerende. Kristendommen er preget av Kristi egenskaper, Åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. (Galaterne 5,22-23) Det spiller ingen rolle hvem du er; hvis du streber etter å leve et liv der du gjør disse egenskapene til dine egne, så vil livet ditt være et forbilde i rettferdighet. Det er ingen diskriminering om hvem som kan oppnå dette i sitt eget liv. Og hvis en kristen har dette som sin livsstandard, er hun eller han heller ikke diskriminerende, hatefull, stolt eller en som mishandler eller undertrykker noe menneske, inkludert seg selv. Kristendommen gir oss selvtillit (jeg kan gjøre alt gjennom Kristus!), den styrker oss og hjelper oss til ikke å la oss bli undertrykt.

Ingen har blitt fullkommen i disse dyder, men vi burde kunne si sammen med Paulus: «Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.» Filipperne 3,12. Det er målet for en Kristi disippel.

Hvis hele verden skulle gi seg over til denne sanne kristendommen, ville alle verdens problemer med ulikhet, misbruk, diskriminering, hat osv. bli løst.

Her er altså utfordringen for hver enkelt av oss! Stå opp for alt som himlenes rike representerer: rettferdighet, kjærlighet, respekt, fred, glede, osv. Vær et lys i en mørk verden og vis hva Guds kraft kan gjøre gjennom mennesker som gjør hans vilje.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.