Lær av mauren

Lær av mauren

Lediggang skaper dovenskap og dovenskap mangel. Gå til mauren, du late, se dens veier og bli vis. Ordspr. 6, 6. Først naturlig, siden åndelig.

Gå til mauren, du late, se dens veier og bli vis. Ordspr. 6, 6.

Vær virksom

Mauren legger sin tue imot solen og støtter den i nord og øst mot et tre. Herved har den alle fordeler for at tuen skal holde seg varm. Tidlig om morgenen når solen stikker frem, begynner den sin virksomhet. Alle maurens veier fører til tuen, alle arbeider så meget de orker. Er en pinne for stor for en maur, så griper flere fatt på pinnen, og mot tuen bærer det avsted.

Lediggang skaper dovenskap og dovenskap mangel. Se på maurene, legg merke til dens veier. Først naturlig, siden åndelig. Enda den ikke har noen fyrste, oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Vers 7 og 8.

Arbeide med flid

Det er velsignet å arbeide både med hånden og med ånden. Den fattiges nyland gir mye grøde. De dårlige jomfruer tigget de kloke om olje. Slik går det med alle dovne. Det ender med tiggeri. De dårlige jomfruer hadde ikke samlet olje i sine kar. De var dovne. Det skal flid til for å samle føde, naturlig sett, og det skal ikke mindre flid til for å samle åndelig næring. Den lates trang kommer som skjoldvæpnet mann, som en landstryker. Arbeidet blir en pest for ham, aldeles uovervinnelig, som en sterk mann, væpnet med skjold. Fryktelig tilstand å komme i!

Tua og tempelet

I menigheten går også alle veier til tuen, det vil si til det åndelige tempel, som bygges opp. Vi bygges opp sammen med de andre til en Guds bolig i ånden. La alt hos dere skje til oppbyggelse. Vær i virksomhet for Guds rikes oppbyggelse. Er en pinne for tung for din bror, da hugg i og hjelp til å få den frem. Ikke alle er Ordets tjenere, men alle kan være Guds tjenere, når tempelet skal bygges. Vi har ingen herre, oppsynsmann eller fyrste, det har heller ikke mauren, og dog går arbeidet raskt fra hånden. Alle bygger de lovmessig etter den indre trang og drift. Slik skal det være.

Hvor lenge, du late, vil du ligge? Når vil du stå opp av din søvn? Du sier: La meg enda sove litt, slumre litt, folde mine hender litt for å hvile!
Så skal din fattigdom komme som en landstryker, og din trang som skjoldbevæpnet mann. Vers 9, 10 og 11.

 

Først publisert i bladet Skjulte Skatter, juni 1932
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Kategorier

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.