Teller vi våre dager?

Teller vi våre dager?

Paulus kunne vitne: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Hva blir ditt vitnesbyrd?

4 min. ·

Visdom er å søke Guds vilje

Moses tenkte på hvor fort livet går da han skrev Salme 90, og gjentatte ganger slår han fast hvor kort livet er (se vers 4-9). Deretter konkluderer han: «Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!» Salme 90, 12. Paulus gir også en lignende formaning: «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!» Efeserne 5, 15-17. Å søke å gjøre Guds vilje er det klokeste vi kan gjøre her på jorden, og vi vil få et hjerte av visdom hvis vi gjør det.

Jesus søkte denne visdommen i sitt kjøds dager: «Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.» Hebreerne 10, 5-7. Jesus avla også dette vitnesbyrdet: «Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg.» Johannes 5, 30.  Han var fullt og helt opptatt av å gjøre sin Fars vilje.

Hvordan lever vi livene våre?

Alle brevene i Det nye testamentet er skrevet for å hjelpe de troende til å finne Guds vilje. Johannes gir oss for eksempel klar innsikt: «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.» 1. Johannes 2, 15-17. Peter gir også disse veiledende ordene: «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig […]» 1. Peter 2, 21-23. Disse og mange andre formaninger er skrevet for at vi selv skal lære Herrens vilje å kjenne.

Når vi velger å telle våre dager på denne måten, venter en rik belønning i det evige liv. Paulus, som hadde levd på denne måten i mange år og visste at hans livs ende var nær, vitner om dette: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» 2. Timoteus 4, 7-8.

Måtte vi resten av livet telle hver eneste dag som en dag der vi har levd viselig, og helhjertet søkt å gjøre Guds vilje.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.