Levende tro: Bli en ny skapning!

Levende tro: Bli en ny skapning!

Ved levende tro på Gud er det mulig å ikke la seg plage av det som har vært.

3 min. ·

«Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. … Det folket jeg har dannet meg, skal forkynne min pris.» Jesaja 43,18-19,21.

Fra død til liv

Mange mennesker kommer ikke helt fri fra fortiden. Djevelen, mørkets fyrste som også bærer det stygge navn: «Våre brødres anklager» (Åpenbaringen 12,10), prøver alltid å sette det for vare øyne som kan virke motløshet og endog fortvilelse. Men har vi bedt Jesus om tilgivelse for vår synd, og gjort opp med mennesker det som har plaget vår samvittighet, så kan vi for evig vende mørkets makter ryggen. Kristus har frikjøpt oss med sitt dyre blod fra allslags synd, stort og smått.

Det som Jesus har kastet i forglemmelsens hav vil djevelen prøve å dra frem, men vi kan stå ham imot faste i troen og han skal fly fra oss. (Jakob 4,7) Vi er for evig ved troen overført fra mørke til lys, fra død til liv og fra Satans makt til Gud.

En fremtid i lyset og livet

I denne frigjørelse fra synden er vi trådt i Guds tjeneste. Vi har da frukt til helliggjørelse og til utgang et evig liv. (Romerne 6,22) I frigjørelsen fra synden kan alt det nye og gode spire frem, og bare da får vi oppleve det. Der hvor en før levde et ørkenliv, blir det nå fruktbar mark med levende vannstrømmer. Vi skal i sannhet få oppleve det til glede og fryd for oss selv og andre. Vi blir dannet til å forkynne Herrens pris! Må hele vår interesse og våre tanker være i det nye.

I Kristus ligger det en herlig fremtid foran oss i lyset og livet, i hvile, takknemlighet, glede og fred.

Paulus skriver i Filipperne 3,13-14: «… ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» Paulus hadde seierprisen som mål, og hva som ligger i denne seierspris av herlighet, kan ingen uttrykke. (1. Korinter 2,9) Paulus formaner de unge: «Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!» 2. Timoteus 2,22.

Må ikke noe fra det gamle livet være et hinder eller en plage for oss. «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» 2. Korinter 5,17. Alt det nye ligger i Kristi dyder, og skal det ikke nå spire frem som aldri før? Da velsignes vi med glede og fred og et levende håp for oss, om det ellers er aldri så mye uro og bekymring omkring oss. Hele himmelen er på vår side!

«Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye.» Åpenbaringen 3,12-13; Åpenbaringen 21,2.

Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert under tittelen «Det gamle – Det nye» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i januar 1984.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.