Lever du et «fromt» liv eller Jesu liv?

Lever du et «fromt» liv eller Jesu liv?

Vi trenger ikke å vente til vi kommer til himmelen for å få del i Jesu liv.

3 min. ·

Paulus skriver i 2. Korinter 4,11, «For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.» Vi trenger ikke å vente til vi kommer til himmelen for å få del i Jesu liv. Men hvor stor er forskjellen mellom en som lever et vanlig liv i henhold til loven og en som har Jesu liv?

Fromhet etter loven

Forskjellen er like stor som himmelen er over jorden. Den første gruppen lever et jordisk liv og gjør sitt beste for å leve etter loven. Og ved å leve etter loven, får de en ytre fromhet. De føler at de er bedre enn andre mennesker. Det skjedde også med jødene. De fikk et bedre liv i det naturlige og i de jordiske tingene ved å holde loven og budene.

La oss si at du for eksempel snakker med en gavmild person om å bli gavmild. Hvis de lever etter loven og henter næring derfra, kan de se på deg og si med en fornærmet tone: «Hvorfor snakker du sånn til meg? Du vet ikke hvor mye jeg har gitt. Du skulle bare ha visst hvor mye jeg har gitt i livet mitt. Snakk om lidelser. Du skulle bare ha visst hvor mye jeg har lidd. Ingen har lidd så mye som jeg!» Og så videre og så videre. Denne reaksjonen er fordi deres gavmildhet er basert på loven; de har kommet til et liv, men det er deres eget liv. De har ikke kommet til et nytt liv med Kristus og Gud; de kommer ikke til Jesu liv.

Å få del av Jesu liv

Men Paulus sier at vi må dø. Vi må bli overgitt til døden for Jesu skyld». Og å dø til seg selv er en helt ny vei som Jesus laget for oss. I stedet for å bli stor og sterk gjennom loven. Vi kan kjenne den lysten, det begjæret, til å føle at vi er bedre enn andre og kan gjøre ting bedre enn andre, og det må bringes i døden. Det er Kristi død. Lysten som er i kjødet vårt, som vil være noe og vil noe. Selvforherligelse og egoisme. Jesus hatet det. Det er grunnen til at vi kaller det Kristi død, eller Jesu død, fordi han var den første som brukte den. (2. Korinter 4,10.)

Og etter Jesus fikk Paulus og apostlene og andre troende en forståelse av det. At vi gjennom Den Hellige Ånds kraft kan døde synden i vårt legeme. «For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet dette er avgjort: Én er død for alle, og derved har de alle dødd.» 2. Korinter 5,14. Og så når fristelsen kommer, hater du den og døder synden ved Åndens kraft.

Da skal du leve, og Jesu liv kommer mer og mer fram fra legemet ditt, slik at det kan skinne fram. Det som var i Jesu Kristi åsyn kan begynne å lyse fra deg. (2. Korinter 4,6.) Det er ikke en krone på hodet ditt som skinner, men dyder som kommer fram gjennom livet ditt. Da vil du komme til et nytt liv og en enorm velsignelse.

Denne artikkelen er basert på et foredrag av Kåre J. Smith den 30. mars 2019.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.