Dette er den eneste måten å bli som Jesus på

Dette er den eneste måten å bli som Jesus på

Å bli likedannet med Guds Sønns bilde er helt avhengig av denne ene tingen.

3 min. ·

Gud har kalt og utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å bli likedannet med hans Sønns bilde. (Romerne 8,29.) For at dette skal kunne skje, kreves absolutt ydmykhet.

Vi er sammenlignet med leiren i pottemakerens hånd. Er leiren myk og bøyelig, danner han den med letthet til et fint kar; men blir leiren for hard, brister den, og han får ikke det kar ut av det som han hadde tenkt, men må gjøre det om til et ringere. På samme måte blir det med oss. Jo ydmykere vi kan være, desto lettere kan han arbeide med oss og danne oss; etter sitt eget bilde fra herlighet til herlighet. Og han kan da på forholdsvis kort tid gjøre oss til kar til sin ære, helliget, nyttig for husbonden, satt til all god gjerning. (2. Timoteus 2,21.)

Den eneste måten å bli likedannet med hans Sønns bilde på

Men jo mindre ydmyke vi er, desto vanskeligere blir det for ham å arbeide med oss, og vi blir som hard leire som stadig brister i hans hånd. Det tar da lang tid før han kan få noe ut av oss. Er vi svært ubøyelige, må han gjøre oss til kar til vanære i stedet for til ære. Ydmykhet blir derfor den letteste, den korteste, ja, den eneste vei til all videre fremgang og helliggjørelse.

Jesus Kristus som er fullkommenheten selv, er også et forbilde for oss i ydmykhet så vel som i alt annet. Han hadde alltid Faderen for sine øyne og gjorde i alle ting hans vilje. Av ham kan vi lære sann ydmykhet. Vi må alltid i alle ting underordne oss hans vilje og ydmyke oss under hans veldige hånd, så skal han opphøye oss i sin tid. Alle ting er i hans veldige hånd, som er utstrakt til frelse den hele dag. Med alt som han sender i vår vei er det hans hensikt å likedanne oss med sin Sønns bilde.

Men det kan han kun få gjort ved at vi i alle ting er ydmyke. For den ydmyke gir Gud nåde, men den stolte står han imot. Og når han, den levende Gud, står oss imot, da er det ikke godt å være et stakkars menneske. Derfor uten ydmykhet kommer vi ingen vei. Den ydmykes vei blir rik på velsignelser. Han kan se inn i sin fremtid og si som David: «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.» Salme 23,6.

Denne artikkelen ble først publisert med tittelen «Ydmyghet» i BCCs menighetsblad Skjulte Skatter i oktober, 1930.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.