Liv er virksomhet – både her og i evighet

Liv er virksomhet – både her og i evighet

Tiden er kort, og vi blir plassert i evigheten etter vår virksomhet i troen her på jorden.

4 min. ·

Har vi fått det evige liv blivende i oss, så er vi også kommet inn i en evigvarende og herlig virksomhet. Vi har all grunn til å glede oss i håpet om alt det herlige og interessante vi skal få være med på i evigheten.

Evigheten: De levendes rike

De gudfryktige, de som lever og tror på ham, skal aldri i evighet dø, sier Jesus. (Johannes 11,25-26) De skal ikke ned i dødsriket sammen med dødninger, men inn i livsriket sammen med Kristus og alle de levende og herliggjorte personer. Gud regner ikke engang det han har skapt for godt nok for sine hellige. Han skal skape nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. (2. Peter 3,13; Åpenbaringen 21,1)

«De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den dagen jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham.» Malaki 3,17-18.

Tenk for en virksomhet og herlighet det blir i alt det nye Gud skal skape! «Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.» 1. Korinter 2,9.

De som seirer, likesom han har seiret, skal sitte sammen med ham på hans trone. (Åpenbaringen 3,21) Ut fra denne trone blir det i all evighet en kolossal virksomhet. Her er det livsvesener med livshjul som farer frem og tilbake som lynglimt etter Åndens virkninger. (Esekiel 1; Åpenbaringen 4) Her brenner sju ildfakler, som er de sju Guds ånder, og det går lyn, røster og tordner ut fra tronen.

Guds virksomhet på jorden i dag: En veldig kamp

Guds virksomhet går nå i første rekke ut på å berede en brud for sin sønn, Jesus Kristus, og få frelst flest mulig ut fra syndens og Satans makt. Hans engler er også med i denne virksomhet. «Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?» Hebreerne 1,14. Satans makt skal knuses, og alle Kristi fiender skal samles til en skammel for hans føtter. (Hebreerne 1,13) De ugudelige er da for evig ferdig med sitt, og de gudfryktige begynner som aldri før.

Antikristen, den lovløse, åpenbares etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under. (2. Tessaloniker 2,9) Denne virksomhet opplever vi i dag som aldri før. Mot denne virksomhet fører Kristus en veldig kamp og virksomhet i sannhetens Ånd. Er vi ikke skikkelig med i virksomheten nå i alt det gode og mot det onde, så blir vi heller ikke med i den kommende virksomhet. Gud plasserer ikke åndelige «slappfisker» på sin herlighets trone.

Paulus takket uavlatelig for tessalonikernes virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten. (1. tessaloniker 1,3) Jo mer vi får del i det sanne gudsliv, jo større blir virksomheten i det gode, for liv er virksomhet. Forviller vi oss fra livets vei, havner vi i dødningers forsamling istedenfor i den levende Guds menighet hvor det er åndelig liv, vekst og fremgang.

Dom etter det vi har gjort

«For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.» 2. Korinter 5,10.

«Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.» Åpenbaringen 22,12.

Tiden er kort, og vi blir plassert i evigheten etter vår virksomhet i troen. Vi skal derfor komme sammen og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. (Hebreerne 10,25)

Peter formaner oss til i troen å legge all vinn på å vise dyd og, som et kongelig presteskap, til å forkynne Kristi dyder. (1. Peter 2,9; 2. Peter 1,5)

La oss ta apostlenes formaninger til hjertet, så det blir en levende og kraftig virksomhet i alt det gode! Kristus kommer snart, og han lønner rikelig!

Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i april 1965, med tittelen «Liv er virksomhet!»
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.