Gå til innhold

Livet leves ikke i en boble – hva slags eksempel er jeg for andre?

Er jeg et verdig forbilde, selv når jeg fristes til sinne eller urenhet?

Hvordan ville du føle deg hvis du visste at andre rundt deg fulgte med på, og etterlignet, handlingene dine?

Tenker du på deg selv som en rollemodell som det er verdt å følge etter, ikke bare i dine beste øyeblikk, men også i de øyeblikkene når du fristes til sinne eller urene tanker?

Vi lever ikke i en boble. Alt vi gjør påvirker de andre rundt oss. Våre yngre søsken eller venner danner seg meninger og plukker opp vaner ved å tilbringe tid sammen med oss. Kolleger på jobben får et inntrykk av hvordan vi lever våre liv gjennom samtaler og tiden vi tilbringer sammen på jobb. Ikke-kristne får et bilde av kristendom gjennom oss.

Vårt mål er ikke å fremstille oss selv som noe større enn det vi egentlig er. Det er bare stolthet – og denne løgnen blir avslørt en dag. Men våre avgjørelser kan ha verdi for andre når vi velger å leve et trofast liv. Vi kan se dette i 1. Timoteus 4,16: «Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.»

Vårt store ansvar

Noen få vers tidligere, i 1. Timoteus 4,12, kan vi lese: «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!» Det er et stort ansvar å være et eksempel for de troende. Tenk for en skam å styre noen i feil retning fordi jeg bestemte meg for å gi etter for min synd! Uansett om vi bevisst eller ubevisst påvirker noen til å gi etter for synden, kan det ha forferdelige resultater. Å være egoistisk lærer andre hvordan man er egoistisk.

Matteus 18,6 beskriver alvoret med dette: «Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.» Dette betyr ikke at vi rettferdiggjør dødsstraff for noen som har vært en dårlig innflytelse, men det betyr at effekten av våre beslutninger kan ha evige konsekvenser, ikke bare for oss selv, men også for andre, og det er et viktig ansvar å være klar over.

En person som velger å gjøre det gode oppfordrer andre til å gjøre godt. På samme måte oppfordrer en som velger å gjøre ondt andre til å gjøre det onde. «Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.» Galaterne 6,7. Våre handlinger er frø. De vokser og utvikler seg til en høst som vi en dag skal høste.

Hvordan blir høsten din? Blir du en som gjorde at andre ble fristet til å tenke: «Hvis han gjorde det, så kan jeg vel også gjøre det»? Har du gitt andre en unnskyldning til å synde?

Vi må være på vakt og årvåkne, ikke bare fremstille oss selv på en god måte for andre, men virkelig leve et skjult liv med Kristus, slik at den eneste smaken de andre får av oss er godhet og renhet.

Vårt skjulte liv

Hva med når fristelsene kommer når jeg er alene? Hvis andre kunne se inn i mitt tankeliv når jeg er alene, ville de fortsatt tenke på meg som et godt eksempel? Er det mulig for oss å påvirke andre med de valgene vi har tatt når ingen andre ser? Absolutt! Disse øyeblikkene er også svært alvorlige.

Vi kan tenke at det er mulig å leve et dobbeltliv uten noen problemer, der vi virker trofaste når andre ser på, men gir etter for våre syndige tilbøyeligheter i det skjulte. Det er ingen skam å bli fristet – det som er viktig er min avgjørelse, om den er rett eller gal, uansett om noen ser meg. Disse avgjørelsene avsløres med tiden i måten vi oppfører oss på, og hvordan vi klarer å vise omsorg og takknemlighet.

«Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro.» Hebreerne 13,7. Hva er resultatet av vår oppførsel? Det er klart at vårt skjulte liv holder oss tilbake hvis vi ikke er villige til å hjelpe andre fordi vi skjuler en dårlig samvittighet, eller når vi ikke kan se noen i øynene, av frykt for at de kan oppdage hvordan vi egentlig har det.

Vi høster det vi sår

En dag vil vi stå foran Guds ansikt for å gjøre regnskap for våre handlinger. Vi kan ikke åpenlyst tillate synd å flomme inn i vårt hjerte uten å forvente negative konsekvenser for oss selv og for andre. «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Ordspråk 4,23

I Bibelen har vi fått de instruksene som er nødvendige for å leve et liv som behager Gud – et liv der vi kan hjelpe og oppmuntre andre. For et strålende liv vi kan ha når vi velger å leve som et eksempel for det gode!

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss