Må jeg forandre min personlighet for å være lik Kristus?

Kristenlivet betyr forandring, men må jeg slutte å være «meg»?

Skrevet av Nellie Owens
Må jeg forandre min personlighet for å være lik Kristus?

Kristenlivet betyr forandring, men må jeg slutte å være «meg»?

Det er ingen tvil om at kristenlivet innebærer forandring. Bibelen taler om et liv i fullstendig og absolutt forvandling. Som kristne skal vi bli likedannet med Jesu Kristi bilde. (Romerne 8,29) Det finnes ingen større kall enn dette!

Men hva betyr dette egentlig i praksis? Må vi forandre våre personligheter: vår sans for humor, og alle våre naturlige egenskaper, for å være lik Kristus?

Vi er individer i Kristus

Gud selv har dannet oss. Han elsker oss som vi er, og han har gitt hver enkelt av oss våre personligheter og et sett med egenskaper som er individuelle og unike for oss. Vi trenger ikke å endre vår personlighet for å bli likedannet med Kristi bilde (Romerne 8,29), men er kalt til å følge ham og tjene ham som unike individer. «Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.» 1. Korinter 12,4-6.

Men uansett hva slags personlighet vi har, er det ikke så vanskelig å se at det er noe i oss som hindrer oss i å følge Jesu eksempel av fullstendig renhet. Paulus skrev: «Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden.» Romerne 7,21.

Vi har en fordervet natur

Det er ikke naturlig for oss å reagere med renheten som er i Kristus i våre forhold og overfor andre mennesker. En sarkastisk bemerkning, for eksempel, som ble antatt å være ufarlig, kan lett være drevet av forakt for en annen person, irritasjon, eller et ønske om å alltid ha det siste ordet i en samtale. Likeledes kan andre ting som vi ofte gjør, tenker og sier være smittet av urene hensikter, menneskefrykt, angst, misunnelse, stolthet, egoisme, osv. Disse tingene er ikke en del av vår personlighet, men er de tilbøyelighetene til å synde («synden i kjødet») som hvert menneske har arvet ved fødselen.

Bibelen forteller oss at dette er et resultat av syndefallet. Når Adam og Eva var ulydige mot Gud i Edens hage, ble deres menneskelige natur forgiftet av synd. Mennesket ble overgitt til lystene og begjærlighetene i deres ødelagte naturlige kjød og synden fikk overtaket i folks tanker og sinn. (1. Mosebok 6,5)

Rense seg selv

Men Jesus kom for å tilby oss en vei ut av denne syndige naturen: En vei til fullkommen renhet, å følge ham og bli lik hans bilde! Johannes skriver at alle de som har et håp om å være lik Kristus renser seg selv, likesom Kristus er ren. (1. Johannes 3,3)

Hvis vi vil være som Jesus, da renser vi oss selv fra, eller nekter, alt som går mot Guds gode og fullkomne vilje, i lydighet mot sannheten. (1. Peter 1,22) Ingenting bør brukes som et skjold eller unnskyldning for at synden regjerer i vårt liv. Vi må bruke Guds ord til å dømme våre tanker, ord og gjerninger, og å skille oss ut fra all synd!

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Hebreerne 4,12

Vi bruker med andre ord Guds ord til å dømme våre tanker og gjerninger, og vi avviser bevisst (eller renser oss fra) alt som har sin rot i synden. Ved å gjøre dette etterligner vi Jesus, det første mennesket i hvem Gud kunne fordømme synden i kjødet, da Jesus nektet lysten til å synde som han fant i sin egen menneskelige natur. (Romerne 8,3)

Frie til å tjene Gud akkurat som vi er

Å bli lik Kristus krever at vi skal rense oss i lydighet mot Guds ord. Vi følger Jesu forbilde ved at synden fordømmes i vårt eget kjød. Når vi gjør dette blir vi som ham! Vi frigjøres fra ting som
menneskefrykt, angst, misunnelse, urenhet, stolthet og egoisme og vi vokser i Jesu dyder hver dag.

Synden binder og begrenser ikke lenger våre tanker og handlinger! Vi står fritt til å være oss selv, og kan være trygge på det vi gjør og sier ut av et rent hjerte, uansett hva slags personlighet vi har.

Gud har lagt ferdig gjerninger for hver enkelt av oss. I Efeserbrevet 2,10 står det: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» På samme måte er det ting som bare du og din personlighet kan gjennomføre, og det er Guds ønske at han kan bruke både deg og din personlighet til å utføre en rekke gode gjerninger! Når hver enkelt av oss renser oss selv i lydighet mot Guds ord blir vi mer og mer lik Kristus. Ikke bare det, men vi blir også mer og mer fri til å være en personlighet i Kristus, akkurat som Gud hadde tenkt det.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Jeg er korsfestet med Kristus

Skrevet av Elias Aslaksen

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.