Må jeg la motløsheten påvirke meg?

Må jeg la motløsheten påvirke meg?

Satan kommer med motløse tanker om at det aldri kommer til å lykkes for oss. Trenger vi å høre på dette?

5 min. ·

Jesus ber oss å leve et rent, ulastelig, og syndefritt liv. (Matteus 5,48) Men ofte oppdager vi at det ikke er så lett som vi tror, og Satan kommer med motløse tanker om at det aldri kommer til å lykkes for oss.

Så lenge du er på jorden vil Satan gjøre sitt ytterste for å forhindre deg i å få seier over synd, og et av hans viktigste våpen for dette er motløshet. Han prøver å påvirke tankelivet ditt, fortelle deg at det er umulig å få seier over synden og kanskje til og med prøve å få deg til å tro at du ikke er kalt! Trenger du å høre på dette? Absolutt ikke!

Gud ga oss ikke motløshets ånd

Det kan være veldig lett å la seg påvirke av motløshet, spesielt fordi noen ganger så kan tankene som frister deg til å bli motløs likne en sannhet. Si at du har falt i løgn. Du har jobbet hardt for å bli ferdig med å slutte å lyve, men en dag velger du den enkle veien og lyver deg ut av en situasjon for å gjøre det enkelt for deg selv. For eksempel at du har forsovet deg til jobb og later som om du har bommet på når du skulle starte istedenfor å si sannheten. Etterpå angrer du på at du ikke sa det som det var og at du nok en gang fortalte en løgn.

Da vil fristeren komme og si, «Se hvor dårlig du er. Du som faller og faller i løgn. Hvordan kan du være et så forferdelig menneske som aldri blir ferdig med løgnen? Nei, deg er det ikke håp for.» Han prøver å gjøre deg motløs når det ikke finnes en eneste grunn til at du skal bli det. Du har jo fremdeles håpet! Be til Gud om tilgivelse og han vil tilgi; deretter må du legge det bak deg og gå på med en enda større giv enn tidligere.

I slike tilfeller er det viktig å huske på verset i 2. Timoteus 1,7: «For Gud ga oss ikke feighets [motløshets] ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» Om du føler deg motløs så står det her svart på hvitt at det ikke er Gud som gir deg den. Den må da komme fra fristeren, og han trenger du ikke å høre på.

Husk alltid på at Gud frister ingen! Vil Gud komme med slike fordømmende, motløse tanker om han alltid ønsker å fylle deg med krafts ånd? Han ønsker av hele sitt hjerte at du skal komme til seier, og vil alltid gi deg nok kraft og styrke til å få seier så lenge du selv ønsker det. Han er jo uendelig glad i deg og ønsker deg bare det beste!

Paulus sin ånd

«Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» Filipperne 3,13-14. For en ånd Paulus var i! Dette kommer fra en mann som tidligere har forfulgt og drept kristne, og som gjorde en helhjertet omvendelse.

Mange har lett for ikke å gi slipp på fortiden. De sitter kanskje og klager og jamrer over hvor dårlige og svake de er, og glemmer helt alle muligheter de har for seier! De har glemt at Gud er mektig til å tilgi dem. Og da er det ikke snakk om noen halvveis tilgivelse, men en full tilgivelse! Ikke stol på dine egne erfaringer, men fyll deg med tro på Guds! Da må du selvfølgelig ha sakene i orden. Om du har en sak som hindrer deg i å gjøre fremgang, må du gjøre opp for deg der hvor det er nødvendig. Da kan du løfte blikket og gå på i tro!

Du vet selv om dine egne svakheter, altså at du har noen ting det er lettere for deg å falle i. Da må du skynde deg og be om Guds kraft og nåde til å få seier i ditt neste forhold. Fordi foran deg har du et hav av muligheter til å ta dette igjen. Reis deg opp og jag mot målet! Ikke la noe hindre deg noen gang igjen! Du skal få seier i hvert forhold!  «For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.» 1. Johannes 5,4

«Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med.» Efeserne 6,16. Tro på seier! Gud vet jo akkurat hva slags menneske du er og hva slags svakheter du har, men du er uansett kalt! Han har full tro på deg og at du kan få seier i alle dine forhold, så om bestemmelsen er tatt kan fristelsene vi er satt i sees på en ny måte. Det er ikke en hindring; det er en mulighet!

«Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner!» 1. Timoteus 6,12. Kom i den samme ånd som Paulus! Du har et evig liv i vente. Dette er bare en transportetappe, for du skal lykkes! Tro på det! Tro på Gud! Han vil aldri svikte deg.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.