Må jeg lyse sterkest?

Må jeg lyse sterkest?

Sett at hvert menneske er et lys. Da vil vel mitt lys bli sterkere hvis jeg blåser ut de andre?

Sett at hvert menneske er et lys. Da vil vel mitt lys bli sterkere hvis jeg blåser ut de andre?

Nei. Vi har alle både sett og erfart at jo flere lys man tenner, jo lysere blir det. Men likevel lever vi ofte ikke etter det. Vi tar det ikke innover oss. Vi er ikke våkne for at mennesker automatisk blåser på andre for å hevde seg selv.

Menneskerettighetene er internasjonale – de går på tvers av kulturer og landegrenser, og er et bevis på at mennesket vet at det er godt og riktig å respektere hverandre. Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av rase, kultur, legning, kjønn osv. Det har vi blitt enige om.

Men diskrimineringen er ikke borte. Hverken fra offentligheten, fra de perifere diskusjonsforumene på Internett, fra skolegårdene eller fra tankelivet til den enkelte av oss. Og det er ingen grunn til å tro at diskrimineringen vil forsvinne uten at hvert menneske tar et oppgjør med de negative tankene som har plaget oss i årtusener.

Mine egne tendenser

Jeg merker tendensene hver dag. Jeg møter nye mennesker hele tiden. Noen ligner på meg, i kultur, oppvekst og livsforhold, mens andre har møtt verden fra en annen side. Og det liker jeg i utgangspunktet dårlig. Jeg liker ikke at folk er mindre velstående enn meg. Jeg liker heller ikke når folk er mer velstående enn meg. Jeg liker ikke bedrevitere. Jeg liker heller ikke folk som ikke kan det jeg kan. Også liker jeg ikke når andre har et annet verdisyn enn meg, ikke tillater noe jeg tillater eller mener noe er helt uviktig som jeg verdsetter høyt. Lista kan fort bli lang.

Det er stor forskjell på hva jeg liker og hvordan jeg har bestemt meg for å være. Jeg vet jo at jeg ikke lyser sterkere ved å blåse ut andre. Jeg vet at verden ikke blir et bedre sted hvis den blir mer slik jeg liker. Tvert i mot, verden blir et bedre sted hvis jeg forandrer mine tanker.

Jesus trosset sin egen natur

Du har nok hørt mye om Jesus. Han var gjest hos tollere og syndere, helbredet spedalske og formante sine søsken til å elske sine fiender.

Jesus var ikke annerledes enn meg. Ha   n merket tendensene hver dag. Han merket også at verden ikke ville bli noe bedre sted hvis han gjorde som han selv ville. Det som gjorde at Jesus likevel endret alt, var at han trosset sin egen natur til fordel for det han visste var rett. Og Paulus videreførte formaningen etter Jesus: «Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.» Filipperne 2,3.

At Jesus gjorde det betyr at jeg også kan gjøre det. Men jeg må gjøre det. Jeg har nemlig ikke blitt noe mindre fordomsfull av at Jesus tok et oppgjør med sine tanker, men han har gitt meg muligheten til å få et nytt tankeliv. Med Jesus som venn og rådgiver, kan jeg begynne å få et helt nytt tankesett.

Ville det ikke vært fabelaktig hvis noen av Guds tanker kunne bli mine tanker?

Gud tenker nemlig ikke slik om menneskene som jeg gjør. Han har ingen fordommer. Han misliker ingen. Han har selv sagt: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.» Jeremia 29, 11. Hvis jeg har slike tanker om mine medmennesker, hvor blir det da av diskrimineringen?

Når Gud sa «bli lys» tror jeg ikke han ønsket at jeg skulle prøve å blåse det ut igjen.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.