Maria: Liten i seg selv, men sett av Gud

Maria: Liten i seg selv, men sett av Gud

Hun var en vanlig, ung kvinne fra Nasaret, men ble mor til selve Jesus! Hvorfor akkurat henne?

4 min. ·

Maria må ha vært en veldig spesiell, ung kvinne. Hun ble utvalgt til å bære frem selveste Jesus Kristus, Guds egen Sønn. Hun kan ikke ha vært hvem som helst. Hvem var jomfru Maria?

Maria hadde ikke høye tanker om seg selv, men trodde fullt og fast på Guds styrelse i hennes liv, også når det så usannsynlig ut. Vi kan virkelig lære noe om tro og ydmykhet av Maria.

En helt vanlig kvinne fra Nasaret

Den unge jødiske piken levde et ganske ordinært liv i Nasaret, en liten by i Galilea. Men en dag kom en engel til henne og sa: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.» (Lukas 1,30). Hun var utvalgt av alle verdens kvinner til å føde Guds Sønn! Hun skulle gi ham navnet Jesus. Engelen forklarte at Den Hellige Ånd skulle komme over henne, og at hun på denne måten skulle bli mor til Jesus Kristus, Guds egen Sønn.

Uansett hvor usannsynlig dette hørtes ut etter menneskelig tankegang, så svarte Maria frimodig tilbake: «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!» (Lukas 1,38) Hun var full av tro og tillit til Gud!

«Deg skje meg etter ditt ord!»

Vi kommer alle i situasjoner som spør oss om vår tro. Kanskje vi er i et forhold der det er helt naturlig å bekymre seg, bli urolig for noe. Da er spørsmålet om jeg virkelig tror på Guds fullkomne styring, gir helt slipp på alle bekymringstanker og griper fast i det ordet som sier «Vær ikke bekymret for noe.» (Filipperne 4,6). Da kan vi på vår måte, og i vår tid, svare: «Jeg er en Herrens tjener. Deg skje meg etter ditt ord! Ta vare på meg, slik du har lovet. Nå legger jeg all min bekymring over på deg, og velger å tro.»

Det er mange andre måter vi kan vise vår tro på i den helt vanlige hverdagen. Når vi blir minnet om å gi noe, selv om vi kanskje ikke selv har så mye, kan vi med en gang velge å tro på Lukas 6,38: «Gi, så skal det bli gitt dere!». Når vi helst har lyst å gjøre det komfortabelt for oss selv, men Gud i stedet virker stille i vårt hjerte om den familien som virkelig kan trenge litt hjelp, kan jeg i tro holde fast på det som står om at «Den som sprer velsignelse, skal trives.» (Ordpråk 11,25).

Hva skjer så, når vi velger å tro på Guds ord, og gjør etter det han virker i oss? Da opplever vi at Gud er sann! Han står fast ved sitt ord, akkurat som Maria ble gravid nøyaktig slik som engelen hadde fortalt henne.

Maria opphøyet Gud, ikke seg selv

Maria hadde et veldig edelt sinnelag. Hun trodde fullt og fast på Gud, men var liten i egne øyne. Etter at engelen forlot henne, lovpriste hun Gud som hadde sett til hennes ringhet og betrodd henne denne store oppgaven. (Lukas 1,.46)

«Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn.» (Lukas 1,46-50)

Maria viser oss at de som er små og fattig i egne øyne, er verdifulle for Gud, og han bryr seg om dem. Han ser kun etter tro! Maria var verken dronning eller av høy stand, men allikevel valgte Gud henne. Gjennom sitt liv hadde hun vist at hun aktet Gud for alt, og seg selv for ingenting. Slike vil Gud gjerne bruke! Han så den ydmyke innstillingen til Maria, og hun ble Jesus sin mor. Hun hadde det rette sinnelaget.

En tro som kan bli vår

Det er sagt om jomfru Maria:
«Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren.»
(Lukas 1,45)

Dette verset kan også gjelde for oss. Tenk å sette inn vårt eget navn der. Det kan bli sant! Men da må vi testes og prøves, og være tro mot Guds stemme i vårt daglige liv. Det er der troens grunnvoll legges. Så la oss tro på Gud, og bare ham. La oss ydmyke oss, og sette vår egen sterke vilje, meninger og fornuft til side. Da kan Gud kan bruke oss!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.