Men hva vil vennene mine si …?

Men hva vil vennene mine si …?

Er jeg fri til å tjene Gud, eller er jeg bundet av hva de andre tenker om meg?

4 min. ·

Ser jeg bra ut nå? Jeg bør vel si noe slik at jeg høres litt interessant ut i alle fall… Liker ikke denne vitsen, men jeg bør le litt, så jeg ikke er helt utenfor. Jeg vil absolutt ikke fremstå som kjedelig.

Det er ikke så enkelt å være ungdom i dag. Det er mye press, og mange krav for at alle skal bli fornøyde med meg. Vennene mine betyr spesielt mye, hva de sier og tenker. Men hva om det hindrer meg i å leve slik Gud egentlig ønsker for meg, et liv i fullstendig frihet fra mennesker?

Hva er det jeg lengter etter, langt inne hjertet? Vil jeg bli helt fri fra disse sterke båndene som binder meg, alle tankene om hva de andre tenker om meg?

Gud er for meg!

Det finnes et helt annet liv. Jeg er ment for et helt annet liv.

Efeserne 1,4: «For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.»

Gud så meg, kjente meg og elsket meg til og med før han skapte jorda. Han ønsker at jeg skal leve i frihet fra synden, det eneste som kan gjøre meg virkelig lykkelig og fri. Tenk å kunne stå ulastelig for Gud, hver eneste dag! Med dette fokuset, får jeg et helt nytt perspektiv på livet.

Når Gud får hele hjerteplassen, kan han skinne lys der det før var mørke. Der jeg før ikke visste hva jeg skulle gjøre, begynner han å vise hvor jeg skal gå for å bli helt fri fra bekymringstanker og menneskefrykt. Guds ord, Bibelen, blir en rettesnor, en målestokk å måle tankene mine med. Og i Guds kraft kan jeg velge å slå bort tanker som ikke er gode og rene og håpefulle! Det er seier!

Og Gud støtter virkelig den som gir hjertet sitt helt til ham. Det står i Romerne 8,31:  «Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?»

Gud er for meg! Er det da grunn til å bekymre meg for hva vennene mine vil si? Bør jeg fremdeles fylle meg med tanker om hva de andre syntes om meg og mitt utseende? Bør jeg fremdeles være bekymret for fasaden? Ikke i det hele tatt! Jeg kan løfte blikket og leve for Gud. Han har mer enn nok makt til å hjelpe meg, uansett hvem jeg er.

Den beste rådgiveren i verden

Når jeg lever for Gud, blir jeg også en forkjemper for alt det gode. En brems for det onde.

Jeg blir bedre i stand til å være en sann hjelp for mine venner, fordi jeg har den beste rådgiveren i hele verden. Når jeg lar Guds Ånd få lede meg, vise meg hva jeg skal gjøre, kan jeg trenes opp til å ta gode bestemmelser og valg som også vil være godt for de rundt meg. Jeg blir bevisst på noe mer enn bare fasaden. Tenk på hvilken hjelp det er for vennene mine!

Et sant eksempel for mine venner

Når jeg tror på den levende Gud og følger de bud han virker i meg, så blir jeg et sant eksempel. Bibelen skriver om å være hode, og ikke hale. I stedet for å følge etter de andre i oppførsel og tanker, kan jeg følge etter Jesus i min oppførsel og tanker. Da holder jeg Guds bud, og alle hans løfter er mine!

5. Mosebok 28, 13: «Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde»

Han vil bare gjøre meg lykkelig og fri. Først her på jorden, og så senere i all evighet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.