Menneskesjel, du som føres av sted

Ingrid Bekkevold skrev denne kristne sangen som en oppfordring til de som er uomvendt eller sliter. Hun forsto at Jesus var den nye, levende vei til fred, glede og frihet fra synd.

Ingrid Bekkevold skrev denne kristne sangen som en oppfordring til de som er uomvendt eller sliter. Hun forsto at Jesus var den nye, levende vei til fred, glede og frihet fra synd. Den synges her på engelsk av Buddy Coblentz.

Dear wayward soul, into sin led astray,
From peace and happiness, so far away,
Pause now and listen, I call you today;
Hearken, for I am the new, living Way.Sinner, come back, I am waiting today;
Hearken to Me, to the new, living Way.
Strength for each day, it sufficient shall be.
While I am nigh, give your heart unto Me.Count all as dung that this world has to give
If as My own blessed child you would live.
All things I claim, but I fill every need.
From sin and Satan I’ll free you indeed.

Sinner, come back, I am waiting today;
Hearken to Me, to the new, living Way.
Strength for each day, it sufficient shall be.
While I am nigh, give your heart unto Me.

See, in My hands I have graven you here,
And in My sight you are precious and dear.
Suffering, My portion, your debt thus to pay;
Come unto Me; I’m the new, living Way.

Sinner, come back, I am waiting today;
Hearken to Me, to the new, living Way.
Strength for each day, it sufficient shall be.
While I am nigh, give your heart unto Me.

Ways of the Lord #315
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.orgMenneskesjel, du som føres av sted,
borte fra Faderens glede og fred;
stans nå og hør, se, jeg kaller på deg,
Jeg er den nye, den levende vei.Synder, vend om, se, jeg venter på deg!
Jeg er den nye, den levende vei.
Kraft vil jeg gi, så som dagene er.
Gi meg ditt hjerte mens jeg er deg nær.Alt her i verden må aktes for skarn,
hvis du vil bli mitt velsignede barn.
Allting jeg krever, men allting jeg gir,
helt ifra synden og Satan deg frir.

Synder, vend om, se, jeg venter på deg!
Jeg er den nye, den levende vei.
Kraft vil jeg gi, så som dagene er.
Gi meg ditt hjerte mens jeg er deg nær.

I mine hender jeg tegnet deg har,
i mine øyne du er dyrebar.
Lidelsens kalk jeg jo tømte for deg.
Jeg er den nye, den levende vei.

Synder, vend om, se, jeg venter på deg!
Jeg er den nye, den levende vei.
Kraft vil jeg gi, så som dagene er.
Gi meg ditt hjerte mens jeg er deg nær.

Herrens Veier #315
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.