Min elskede, min brudgom, min venn

Min elskede, min brudgom, min venn

Kjenner du Jesus slik?

«Den som har bruden, han er brudgommen.» Johannes 3,29.

Det kan virke som et underlig begrep, at Jesus er min Brudgom. Men det er ganske enkelt en måte å illustrere et nært, meningsfullt forhold til ham på. Et forhold bygd på troen på Jesus. Et forhold som vokser dypere ved å følge hans forbilde i lydighet mot Guds ord. Et forhold som vil føre til at vi blir forent med ham i evighet.

Min elskede

«Vi elsker fordi han elsket oss først.» 1. Johannes 4,19. Av kjærlighet til deg og meg forlot Jesus himmelens herlighet og skjønnhet, et sted som var uberørt av ondskap og gjennomsyret av Guds dyder: kjærlighet, fred, renhet og rettferdighet. Han kom til jorden i en kropp som kunne føle smerte og bli fristet i alt i likhet med oss! (Hebreerne 4,15.) Han opplevde situasjoner som var så annerledes enn det trygge, fredelige hjemmet med sin Far. Jesus tålte store lidelser og tjente utrettelig, og ga aldri etter for motløshet og bitterhet. Han gjorde det gode og ble ikke trett. Han var trofast i hver fristelse og prøve, og seiret over syndens makt. Dette åpnet en vei for meg slik at jeg kunne seire over synden i min menneskelige natur og bli gjenforent med Gud. Når jeg tenker på hva Jesus ofret for meg og hva hans liv betyr for meg, vokser kjærligheten og respekten for ham. Jeg vil vise min gjenkjærlighet ved å følge hans forbilde.

Jesus er den jeg er avhengig av. «Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede?» Høysangen 8,5. Ørkenen er fristelsene og situasjonene som dukker opp i livet. Fristelser til ting som jeg vet er galt. Fristelser som er bedrøvende fordi jeg bare vil det gode. Situasjoner som jeg ikke forstår og som prøver min tro på Gud. Situasjoner som fører meg til mine grenser. Jesus forstår hva jeg går gjennom, og fristelsene jeg møter fordi han en gang ble fristet i likhet med meg (Hebreerne 4,15) og måtte lære lydighet i disse situasjonene i livet (Hebreerne 5,8). Når jeg henvender meg til ham i bønn og søker hans veiledning, hjelper han meg å seire og velge det gode. Hans kjærlighet gjør meg sterk i livets prøvelser.

Brudgommen min

Jesus er mitt hjertes konge; han er den jeg vil glede mest. Hans kjærlighet til meg og forbilde på fullkommen trofasthet har vunnet mitt hjerte. Jeg vil bli mer kjent med ham ved å lese i Guds ord, ved bønn og å følge hans eksempel. Jeg vil høre stemmen hans gjennom dagen. Han snakker til meg gjennom oppmuntrende tanker, irettesettelse og ved å minne meg om Guds ord. Påminnelser som leder meg til hva som er rett og sant i henhold til Guds vilje.

«For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo forlovet dere med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus.» 2. Korinter 11,2. Å være verdig for Jesus er det høyeste kallet. Det krever å holde meg ren fra synd og kjærlighet til verden. «For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.» 1. Johannes 2,16. Det må en daglig kamp til, og jeg er avhengig av Gud for å få hjelp. Jeg vil være Jesus, min Brudgom, til behag og det motiverer meg til å velge det gode og avvise det som er ondt. Når en fristelse virker for vanskelig eller et offer for stort, blir min vilje til å gjøre det gode styrket ved å be om mer kjærlighet og tro på ham. Jo kjærere Jesus blir for meg, jo mer materielle goder, tidsmessige forhold og ære blekner i forhold til å få del i ham.

Min venn

Jesus er min faste følgesvenn og største støttespiller. Han er klippen min. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Hebreerne 13,8. Når følelsene mine går opp og ned og livet endrer seg rundt meg, ber jeg til ham og får fred og tillit. Jeg føler at han er nærmest når jeg trenger hans hjelp og erkjenner at jeg er svak og at jeg lett fristes til å synde. «For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2,18. Jeg får samfunn med Jesus og min ånd forenes med hans Ånd når jeg fornekter syndige tanker og begjær og gir opp min vilje akkurat som han gjorde da han var på jorden.

Jesus vil dele himmelen og sin Far med sanne venner som har samme lengsel etter alt som er godt og rent, og en kjærlighet til andre. Et forhold med ham begynner med omvendelse: Å be Jesus inn i ditt hjerte, motta tilgivelse for tidligere synder og legge livet ditt i hans hender. Det følges av en ny start, med å ordne opp i sakene sine i henhold til Guds bud. Så søker man tro på Jesus og et liv i seier over synd, og fortsetter i lydighet mot den troen. Vennene hans har en stor belønning i vente. Vi skal møte vår elskede, vår brudgom og vår venn på den fullkomne dagen, for aldri å bli skilt i all evighet. Som det står i en sang som er skrevet i forventningens ånd, i vente på denne fantastiske dagen, «Størst av alt som vi får der, møte Jesus Kristus kjær. Hvilken dag! Hvilken dag!» (Fra BCCs sangbok «Herrens Veier» # 415)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.