Mitt forhold til Jesus

Om å ha Jesus som en ekte venn og Frelser i hverdagen.

Skrevet av Barry Couts
Mitt forhold til Jesus

Barry Couts forteller hvordan han ble kjent med Jesus som en ekte venn og Frelser i hverdagen.

Min mor ble enke da hun var tre måneder på vei med meg. Så jeg kjente aldri faren min. Jeg møtte ham aldri. Men jeg har alltid kjent at Gud tok vare på meg; at et høyere vesen, langt utover meg selv, alltid tok vare på meg. Og jeg tror på en måte at det var fordi min mor trodde på Gud; hun stolte på ham. Jeg følte det som om Gud var svært nær oss hjemme, og i hele mitt liv.

Men da jeg begynte å vokse til, og spesielt når jeg begynte i syvende klasse, forsto jeg at jeg manglet noe. Jeg visste at hvis jeg fortsatte å gjøre det jeg gjorde, kom jeg til å bli som en av mine onkler som hadde vært i fengsel og hadde hatt det tøft. Andre sa det også til meg: «Hvis du fortsetter å gjøre det du gjør nå, kommer du til å ende opp som ham.» Dette skapte en nød i meg fordi jeg ikke ville gjøre det; Jeg ville ikke være en plage i samfunnet.

Rundt samme tid gikk jeg i en pinsemenighet i Urbana og en predikant der forkynte for ungdommen. Han sa at all vår rettferdighet er som skitne kluter for Herren, med mindre vi ber ham om tilgivelse og kommer til et personlig forhold til ham. «Det vi gjør av oss selv er bare skitne kluter. Vi må gi våre hjerter til Jesus!» Det traff på en måte en nerve i meg, og jeg følte det var det jeg trengte for en dypere liv. Så jeg gjorde det. Jeg ba Jesus om å tilgi meg for mine synder, som var mange, og jeg ba ham om å komme inn og være Herre i mitt liv.

Jesus begynte å snakke med meg om ting i livet mitt som jeg kunne rette inn etter hans ord, og han hjalp meg å gjøre det!

En venn som sier meg sannheten

Jeg visste ikke nøyaktig hva det betydde. Men litt etter litt begynte jeg å forstå at det var ting jeg gjorde som ikke var i henhold til Guds ord og ikke var i henhold til hans velsignelse. Det er hva Jesus gjorde for meg da jeg innså at jeg trengte en dypere vandring med ham. Han begynte å snakke med meg om ting i livet mitt som jeg kunne rette inn etter hans ord, og han hjalp meg å gjøre det! Jeg kunne ikke gjøre det selv. Det var ting som bare var for vanskelige for meg.

Han begynte å åpenbare min egen egoisme for meg – tider da jeg bare tenkte på meg selv, eller brukte min tid på en egoistisk måte. Han avslørte disse sannhetene for meg. Da, fordi han åpenbarte det for meg, kunne jeg se at jeg ikke ville være sånn; jeg ville forandre meg!

Det er slik Jesus kan hjelpe meg som en personlig venn. Det er skrevet at «Alle en manns veier er rette i hans egne øyne, men Herren veier hjertene.» Ordspråk 21,2. I mine egne øyne kan noe se riktig ut, men Jesus kan skrelle tilbake dekket slik at jeg kan se sannheten. Kanskje jeg var motivert av sjalusi eller misunnelse, selv om jeg ikke skjønte det der og da. Han skreller det tilbake, og da begynner jeg å innse at fordi andre ikke var takknemlig for det jeg gjorde for dem, eller ikke sa noe om mine «gode gjerninger», så føler jeg meg ubetydelig, eller føler at det jeg gjorde ikke var bra. Det betyr bare at jeg ikke gjorde det for Jesu skyld.

Ved sitt ord og sin Ånd kan han åpenbare mine motiver for meg, slik at jeg kan slutte å gjøre ting for meg selv og begynne å gjøre det for ham og for de andre. For meg er det slik en ekte venn skal være – en som vil si meg sannheten, slik at jeg kan få hjelp.

En venn som kan hjelpe meg til å bli god

Det er skrevet i Hebreerne 4,15 at Jesus ble fristet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Han gjorde aldri synd. All synd kom under hans føtter! På grunn av det seirende livet som han levde kan han nå hjelpe alle oss som blir fristet. Jesus kan hjelpe oss, slik at i stedet for å ta vare på vår egen vilje og leve for oss selv og etter våre egne lyster, kan vi være sanne disipler som fornekter seg selv og tar sitt kors opp. (Lukas 9,23) Jesus kan hjelpe oss slik at vi virkelig kommer til et punkt der vi hater det onde i vår egen natur – vi hater å gjøre det vi vet er galt.

For meg er det slik en ekte venn skal være – en som vil si meg sannheten, slik at jeg kan få hjelp.

Så det er noe som jeg ikke en gang vil gjøre lenger. Jeg kan komme til en frihet der jeg ikke selv vil gjøre synd, det som jeg vet er galt. Jesus kan gi meg liv. Da får jeg liv i meg selv, fordi jeg kjenner ham. Jeg adlyder ham. Jeg begynner å tenke som ham, for å bli mer lik ham! Ikke som en robot, men i mitt hjerte, i mitt vesen, så vil jeg være god. Å komme inn i det er så veldig annerledes enn bare å få syndenes forlatelse. Da kan jeg komme til et punkt hvor jeg har dyder, hvor det blir «meg» å være god. Det blir «meg» å hjelpe andre, og ikke være kritisk, men å velsigne. Det er hva Jesus kan gjøre. Ikke bare å tilgi meg mine synder, men å gi meg et nytt liv. Jeg kan være en ny skapning.

Jesus vil at jeg skal komme til velsignelse og inn i salvelse. Det er derfor at det som er skrevet om tukt er så oppmuntrende. Å bli «tuktet» betyr at noen forteller meg hvordan jeg skal gjøre det bedre. Og grunnen til at jeg tuktes eller opplæres er slik at jeg kan komme til sluttresultatet. (1. Korinter 11,31-32; Titus 2,11-14; Hebreerne 12,5-11)

Hvis noen vil bli lege må de begynne på legeutdannelsen. Man kan ikke ha ønske om å bli lege og så gå på klovnskolen og tenke at man en dag skal bli lege. Hvis man vil bli lege må man ha opplæring for å bli lege, og det er virkelig slik det er. Det er ikke slik at Jesus viser meg hva jeg må gjøre for å gjøre det vanskelig for meg. Det er bare det kallet som han har for meg, at han vil at jeg skal bli som ham! Alle dyder – godhet, barmhjertighet, kjærlighet, langmodighet, tålmodighet, godhet, vennlighet. Hvis jeg underordner meg under sannheten (Guds ord) og hans tukt så vil jeg litt etter litt oppleve at jeg blir forandret til det han vil at jeg skal være, og det gjør meg lykkelig.

Det er hva Jesus kan gjøre. Ikke bare å tilgi meg mine synder, men å gi meg et nytt liv. Jeg kan være en ny skapning.

Så det er ikke noe galt med meg når han sier meg sannheten. Saken er at når jeg ser hvor jeg må forandre meg, så betyr det bare at jeg kommer nærmere det endelige resultatet av å være god, barmhjertig og milde – altså dydene. Det er viktig å aldri glemme at bare fordi jeg ser at noe av måten jeg er på ikke er på linje med Guds ord, så er det ikke nødvendigvis noe negativt. Egentlig er det en mulighet for meg til å bli renset fra å gjøre det jeg hater. Hvis jeg er uenig med mine egne syndige tilbøyeligheter, hvis jeg fornekte dem i kraft av Den Hellige Ånd, så kan jeg gå dypere inn i det jeg vil, inn i dydene. Så jeg må aldri bli motløs når jeg ser hva jeg er som person, fordi han vil føre meg ut av den inn i renselse, slik at jeg kan bli helt ren!

En venn jeg kan snakke med om hva som helst

Og når jeg tenker på mitt personlige forhold til Jesus, er det i utgangspunktet alt! Det er ingenting jeg møter i mitt daglige liv som jeg ikke ville be ham om hjelp om eller veiledning med. Det kunne være så enkelt som da jeg ikke kunne finne bilnøklene mine eller ikke kunne finne noe. Og da sa jeg: «Jesus, du vet at jeg må på jobb, eller jeg trenger å gjøre dette, og jeg kan ikke finne nøklene mine. Hjelp meg å gjøre noe slik at jeg kan finne nøklene mine.» Så fortsetter jeg å lete. Inntil i dag har jeg aldri måttet ringe til låsesmeden fordi jeg har mistet en nøkkel. Ikke fordi jeg ikke har mistet nøklene før, men jeg har alltid kunnet finne dem. Det er morsomt, men selv i de små detaljene i livet er det ingenting som er for liten å kunne snakke med ham om, eller bringe til ham. Og jeg tror at jeg som mann har lett for å tro at jeg ikke trenger hjelp til dette eller hint, men i mitt forhold til Jesus har han vært en slik venn for meg at jeg kan snakke med ham om hva som helst. I dette forholdet med ham er det nesten som et forhold mellom far og sønn, der man kan snakke om de minste ting med hverandre.

Noen ganger når jeg tenker på andre, er det å be for dem den største tingen jeg kan gjøre. Og det er den type personlig kontakt som Jesus jeg tror han hører. Han hører hver eneste hvisking og han går til handling når jeg ber! Og jeg tror det er hvordan mitt forhold til ham er. Hver liten ting ber jeg om, og han kan hjelpe i enhver situasjon.

Jeg kan få et forhold til Jesus der han kan fortelle meg, han kan snakke til meg, og jeg kan se hvor jeg skal sette mitt liv til. Og jeg kan bli som ham.

Og når jeg får del i et liv med Jesus, og begynner å oppleve at jeg ikke fristes på samme måte som jeg pleide å bli fristet, så er det et bevis på at jeg lærer av ham. Jeg lærer å gå veien som Jesus gikk. Jeg kan elske fra mitt hjerte og være den jeg er i Gud, slik at jeg ikke bare gjør det som andre forventer av meg eller bare gjør det jeg selv synes er greit. Jeg kan få et forhold til Jesus der han kan snakke med meg, og jeg kan se hvor jeg skal sette mitt liv til. Og jeg kan bli som ham.

Han har makt. Han er allmektig. Hvis han ønsker å gjøre et mirakel, kan han gjøre et mirakel. Han kan gjøre hva jeg trenger. Han er en personlig venn som kan ta meg og lede meg rett gjennom alle disse fristelsene og situasjonene i livet! Han hjelper meg i det hele! Det er en veldig venn og Frelser å ha hver dag.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Bruden og skjøgen og de siste tider

Skrevet av Sigurd Bratlie

En veldig klar tolkning av profetiene bevitnet av Johannes i Åpenbaringen. Denne boken ble skrevet like etter slutten av andre verdenskrig, og er enda mer relevant i den verden vi lever i. Den fokuserer på viktigheten av å leve et gudfryktig liv i tiden før Jesu gjenkomst.