«Nådens overstrømmende rikdom» – til hva?

«Nådens overstrømmende rikdom» – til hva?

Det er nåde nok til å komme til et seirende liv!

2 min. ·

Som syndere kan vi få en overstrømmende rikdom av nåde til syndenes forlatelse, men mer enn det: En overflod av nåde som bringer oss til et seirende liv, slik at vi kan leve og herske!

Paulus skriver i Romerne 5,17: «… hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.» Vi kan ikke si at vi lever og hersker når vi blir sint, fornærmet eller utålmodig, selv om vi har syndenes forlatelse. Paulus fortsetter i Romerne 6,14: «For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Når vi blir fornærmet – selv om vi ikke ønsker det – så er det klart at synden har herredømme over oss.

Rettferdighetsgaven

«Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.» Romerne 6,6-7. Det er vårt gamle menneske – med et sinn som er bundet til lyster i kjødet – som er syndens slave.

Vi leser om rettferdighetsgaven som vi fikk gjennom denne nådens rikdom i Hebreerne 2,14. Jesus fikk del i det samme kjødet som oss, og gjennom døden tilintetgjorde han den som hadde dødens makt, altså djevelen. Djevelen har bare makt gjennom lystene i vårt kjød. I sitt kjøds dager brakte Jesus disse lystene i døden, og dermed tilintetgjorde han djevelen. Siden han fikk del i det samme kjødet som oss, er denne døden nå tilregnet oss – dette er rettferdighetsgaven.

Sann nåde

«For sin død, den døde [Jesus] én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud.» Romerne 6,10. Nå kan vi legge av oss vårt gamle menneske, og i fristelsens stund regne oss døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. (Romerne 6,11.) Ved å følge Jesu eksempel begynner vi å leve et seirende og forvandlende kristenliv: Nå er det ikke lenger vi som lever, men Kristus som lever i oss. (Galaterne 2,20.) Så nå er vi under nåden og har makt til å døde lystene i vårt kjød. (Kolosserne 3,5.) På denne måten bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, slik at Jesu liv også kan åpenbares i vårt legeme. (2. Korinter 4,10.) Vi begynner å herske og leve mer og mer ved Jesus Kristus.

Dette er Guds sanne nåde. (1. Peter 5,12.)

Forfatter
Tom Harris
Kategorier

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.