Når det går bra for de andre

Når det går bra for de andre

«Alle ting tjener meg til det gode.» Å tro på dette er fantastisk og vi er heldige som kan tro på det! Men hvordan praktiserer jeg det i det virkelige liv, for eksempel når jeg fristes til misunnelse?

3 min. ·

«Alle ting tjener meg til det gode.» Å tro på dette er fantastisk og vi er heldige som kan tro på det! Men hvordan praktiserer jeg det i det virkelige liv, for eksempel når jeg fristes til misunnelse?

«Livet mitt har blitt slik jeg jeg drømte om», proklamerer en av mine venners Facebook-status frimodig.

– Tja, noen mennesker synes å ha alt sammen, er min første tanke når jeg leser dette.

Karriere, helse, penger, ektefelle, flotte barn, begavelse. Jeg kan ikke si at min første reaksjon er å glede meg på deres vegne. Hvorfor skal jeg tilbringe mitt liv i å glede meg over andres suksess, når jeg føler at mine egne drømmer er i stykker? Disse følelsene er sterke, nesten overveldende. Jeg kjenner meg sint.

Mens jeg sitter der med disse følelsene og tankene som veller frem, ber jeg en kort bønn: «Gud hjelp meg, jeg ønsker ikke å være slik!»

Disse følelsene er sterke, nesten overveldende.

Så husker jeg et kort vers som en venn delte med meg for noen år siden: Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd … (1. Pet. 5,6). 

Jeg tenker på ordene og har en indre trang til å være lydig mot dem. Jeg vet, ikke minst fra å se livet til vennen som delte ordene med meg, at lydighet mot denne Guds ord vil føre meg til fred og dyp glede. Dette er et liv som er urokkelig, uansett omstendigheter! Jeg vet at jeg er i Guds hender og alt som skjer er til det aller beste for meg.

Vendt fra det jordiske til det himmelske

Jeg velger å avvise protesttanker, misunnelse og selvmedlidenhet, og får en dyp bekreftelse i mitt indre at Gud er fornøyd med meg.

Jeg velger å avvise protesttanker, misunnelse og selvmedlidenhet, og får en dyp bekreftelse i mitt indre at Gud er fornøyd med meg. Tanker begynner å komme: 

– Hvorfor ikke tenke på å gjøre det godt for andre? Er det ikke folk som har det langt verre enn deg? Hvorfor tenker du bare på deg selv? ». Mine «øyne» ser seg rundt, og en etter en dukker forskjellige mennesker opp i mitt hjerte. Deres behov er større enn mine. Jeg begynner å be for dem, sender noen vennlige tekstmeldinger, får inspirasjon om hva som kan være godt for dem. Mitt hjerte utvider seg til å omfatte og ha omsorg for de andre!

Jeg setter meg selv utenfor bildet. Er ikke dette det fantastiske livet som Jesus levde? Han kom ikke for å betjenes, men for selv å tjene og gi sitt liv. Tenk hvor heldig jeg er som kan følge ham og ikke leve etter mine naturlige tanker og følelser som ofte bringer elendighet, men i stedet gjøre godt og spre velsignelse!

Bibelen oppfordrer oss også til å glede oss med de glade, og jeg har allerede erfart dette til en viss grad. Det bringer meg inn i et ekstremt meningsfylt og lykkelig liv, tross at mine forhold ikke alltid oppfyller «drømmene» mine. Må mine øyne vendes fra jordisk vinning til det som er himmelsk – det som bringer sann tilfredshet og glede. Guds ord er sant.
 

For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.
Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den! 1 Peter 3,10-11
 

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.