Et nytt håp er opprunnet

Et nytt håp er opprunnet

Hva hadde vel kristendommen vært uten at Jesus kom til jorden? Adventstiden gir meg en spesiell anledning til å tenke over hvorfor min kjære Frelser lot seg føde som et menneske, og hvilke muligheter det åpnet for meg i mitt liv.

3 min. ·

Hva hadde vel kristendommen vært uten at Jesus kom til jorden? Adventstiden gir meg en spesiell anledning til å tenke over hvorfor min kjære Frelser lot seg føde som et menneske, og hvilke muligheter det åpnet for meg i mitt liv.

Adventstiden leder opp mot dagen da et helt nytt håp opprant for alle som var trette av å være en trell av sine egne lyster, begjæringer og tilbøyeligheter i alle retninger. – Ja, et håpets lys ble tent for alle som led over alt det trange, kalde og onde i sin egen natur, som ødelegger freden, det gode, det styrkende og oppbyggelige.

Det er han som er i stand til å sette alt i rette skikk som kom til jorden, han som er en mester i å frelse og forløse, han som har overvunnet alt mørke og død, og som var den første som forkynte lys! Det er han, fredsfyrsten, forløseren, rådgiveren og han som midler oss til Gud – det er hans ringe og fattigslige komme til vår jord vi samles om, og lar oss påvirke av i disse dagene.

I ham er vi fri!

La oss i barnlig glede fryde oss over dette lille guttebarnet. Ved hans fødsel gikk mangfoldige profetier i oppfyllelse. Ved hans liv skal vi nå frelses, slik at de profetiske ordene om oss også skal gå i oppfyllelse. Tenk – ved vårt liv skal «djevelens gjerninger gjøres til intet»! Vi som før var syndens treller, kan nå bli satt fri ved at vi erkjenner sannheten om oss selv. (Johannes 8,31-36)

• Fri til å dø bort fra oss selv!
• Fri til å leve Jesu liv!
• Fri til uselvisk å tjene de andre!
• Fri til å elske uten begrensninger av noe slag!

– For en fantastisk frihet i Jesus Kristus, som det nå er mulig å oppleve for hver enkelt av oss. Ikke til å undres over at englene ropte ut: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!» Lukas 2,10-14.

Åpne døren til hjertet ditt for ham!

Å, hvor han fortjener vår hengivenhet, vår uforbeholdne kjærlighet, oppmerksomhet og lyttende øre! Også hans øre er vendt mot våre bønner. Han ønsker å få et personlig nattverdsmåltid med oss. Han ønsker personlig samtale og samfunn. (Åpenbaringen 3,20 og 1. Korinter 1,9) La oss åpne vårt hjertes dører for hans tale, hans lys, hans varme og uendelige kjærlighet! Alle verdens gleder er som intet å regne mot det å bli grepet av ham!

Den som Ham har sett kan intet friste.
Ringe synes alt han siden ser.
Den som Ham har sett kan allting miste.
Han begjærer siden intet mer!

(Edin Holme)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.